Вести Конкурси и обавештења

Република Србија

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број: 338-3/2018-01

09.11.2018. године

Ивањица

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Општина Ивањица обавештава физичка лица – носиоце регистрованих пољопривредних газдинстава да је расписан Јавни позива за пријављивање газдинстава за бесповратну испоруку 273.750 кг минералног ђубрива КАN 27 % N, по Закључку Владе РС 05 Број: 339-9528/2018 од 11.10.2018. године.

 

Захтев се може преузети у канцеларији месне заједнице Ивањица – код државне апотеке и код председника савета осталих месних заједница.

 

Захтев  се подноси:

 

  • у канцеларији месне заједнице Ивањица – код државне апотеке, од 13. до 26. новембра 2018. године, радним даном (осим суботе и недеље) у времену од 8 до 15 часова, или

 

–     преко чланова савета месних заједница, од 13. до 26. новембра 2018. године

Приликом подношења захтева подносиоци морају имати код себе личну карту, или фотокопију личне карте, или очитану личну карту, и број регистрованог пољопривредног газдинства.

Количине минералног ђубрива које ће бити испоручене подносиоцима захтева биће утврђене одлуком Општинског већа општине Ивањица, на основу броја поднетих захтева, добијене количине од 273.750 кг ђубрива, и пријављених површина под воћем подносиоца захтева. У складу са закључком Владе РС о  бесповратној  испоруци  минералног  ђубрива  KAN  27%N,   05  Број:  339-9528/2018  од 11.10.2018. године, расподела ће се вршити за највише један хектар површине под воћем пријављене у Регистар пољопривредних газдинстава.

Приоритет приликом расподеле имају газдинства која нису била обухваћена Закључком Владе РС о бесповратној испоруци минералног ђубрива КАN 27% N, 05 Број: 339-5102/2018-1 од 31.05.2018. године.

 

                                                                                                               Јавни позив 

Захтев- Пријава

О Аутору

Financ