Актуелности

Биљни и животињски свет

Општина Ивањица има површину од 1.090 км2, од чега шуме и шумско земљиште обухватају површину од 57.098 ха, од тога у државном власништву је 32.957 ха, а у приватном 24.802 ха.

cvećeПољопривредно земљиште обухвата 47,06%, шуме и шумско земљиште 49,54%, а неплодне површине 3,40%. Педолошки услови односно типови земљишта општине Ивањица имају претежно брдскопланински карактер. Поред рељефа и геолошка подлога је значајан чинилац у образовању земљишта.

Велики распон у надморској висини од 402 до 1.833 метра, условљава климатске разлике које утичу на разноврсност биљног света на територији општине Ивањица. На присојним странама планина више је њива и воћњака, храстове и листопадне шуме, а на осојним странама преовлађују ливаде и пашњаци. У долинама река, нарочито долином Моравице, највише је њива, ливада и воћњака, а у новије време све је више малињака. Шумско благо је изузетан потенцијал Моравичког краја, јер на шуме отпада око половина укупне површине општине. Државне шуме заузимају 32.957, а приватне 24.802 хектара. Од шумског дрвећа на висини до 1000 метара распрострањени су врба, топола, јова, јасен, цер, храст, граб, брест, буква, јавор и зова, а на висини преко 1.000 метара смрча, јела и бор.На овим просторима је распрострањено и шумско биље: леска, дрен, глог, клека, и зеленика, а на Голији расте и црвена зова. Шуме су богате шумским воћем: боровница, јагода, малина, купина, рибизла и огрозд и различитим врстама печурака: вргањ, смрчак, рудњача, поповача, лисичарка, млечњача. На подручју општине Ивањица постоје изванредне могућности за развој ловног туризма, а постоји и удружење ловаца „Чемерница“.
На овим просторима живе: медвед, лисица, зец, куна, срна, јазавац, дивља свиња, фазан, дивља кока, орао, сова, кобац, итд. Одредјене врсте су законом заштићене животиње. Брзи планински потоци и реке су богати разноврсном рибом: пастрмком, младицом, кркушом, мреном и кленом.

На шумском подручју овог краја се налазе два природа резервата. Први, површине 14 хектара се налази под највишим врхом Голије, Јанковим каменом, а други површине од 26 хектара се налази испод Црног врха, у близини Љутих ливада. Ови резервати представљају мешавину јеле, смрче и букве прашумског карактера, а највише стабло јеле у резервату износи 56, смрче 55, а букве 33 метра.

Природне знаменитости су и строго заштићене биљне врсте и то: стабло пирамидалне смрче у подручју Бисер Вода – Црни Врх – Радуловац и стабло смрче са кугластом формом круне у делу Дајићке планине. Као природне реткости заштићене су зеленика и јеремичак. Посебну знаменитост представља девет храстова на Палибрчком гробљу изнад Ивањице који по легенди симболизују девет браће Југовића.

О Аутору

Financ