Вести

Црвени крст доделио 300 прехрамбених и хигијенских пакета за породице корисника Црвеног крста

У оквиру програмске активности Црвеног крста “ Социјална делатност“ , Црвени крст Ивањице је 11.07.започео дистрибуцију 300 прехрамбених и хигијенских пакета за породице кориснике помоћи Црвеног крста Ивањица. Спискови корисника су сачињени у сарадњи са центром за социјални рад а на основу евиденције о броју корисника у стању социјалних потреба.
Дистрибуција ових пакета биће реализована током августа и септембра, а у саму реализацију су укључени млади – особе са инвалидитетом- који су радно ангажовани у Црвеном крсту преко пројкета, а који представљају значајну подршку Црвеном крсту, да би се помоћ дистрибуирала и до најудаљенијих корисника.
Дистрибуцијом су већ обухваћени корисници из МЗ Остатија, Коритник, Остатија, Чечина, Придворица, Брезова.
Влада Републике Србије је на иницијативу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања обезбедила финансијска средства за набавку 45.920 пакета хране и хигијене за социјално најугроженије породице у 125 општина ИИ, ИИИ и ИВ групе развијености у Србији, међу којима је и наша општина.
Пакети су паковани на бази потреба за породицу са 4 члана. Наиме уколико породице броје 6 и више чланова следује јој два пакета. Када су самохрана старачка домаћинства у питању определиће се један пакет без обзира да ли је у домаћинству један или два члана.

Дистрибуцијом пакета биће обухваћене социјално најугроженије породице:

– угрожене породице из удаљених сеоских средина,
– самохрана старачка домаћинсктва,
– породице на граници остваривања права из социјалне заштите,
– породице без сталних прихода, корисници новчане социјалне помоћи,
– породице са више деце,
– породице које имају инвалидно лице а у стању су социјалне потребе

О Аутору

Financ