Конкурси и обавештења

Јавни позив управницима стамбених заједница

Република Србија

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број:36-1/2017-01

12.06.2017. године

И в а њ и ц а

Ј А В Н И   П О З И В

 На основу члана 23. Закона о становању и одржавању зграда („Сл. гласник РС“,бр. 104/16)  ПОЗИВАЈУ СЕ управници или друга лица овлашћена одлуком скупштине стамбене заједнице да поднесу пријаву за регистрацију стамбене заједнице.

Образац пријаве се може преузети на званичном сајту општине Ивањица и у услужном центру Општинске Управе општине Ивањица.

         Јавни Позив

Пријава

Додатак Пријави

Потребна документација

Образац седнице

О Аутору

Financ