Вести Конкурси и обавештења

Обавештење за све власнике говеда на територији Ивањице

            Обавештавају се сви власници говеда са територије општине Ивањица да до 10. марта 2017. године у својим подручним ветеринарским станицама узму потврду о броју грла говеда на свом газдинству. Ове потврде ће им бити неопходне као доказ о броју грла говеда која поседују, приликом преузимања меркантилног кукуруза донираног од стране Владе Републике Србије сточарима са територије општине Ивањица.

У наредном периоду ће путем локалних средстава информисања и преко председника савета месних заједница власници говеда бити обавештени о датуму и месту преузимања додељеног меркантилног кукуруза.

О Аутору

Financ