Aktuelnosti Vesti Konkursi i obaveštenja

Obaveštenje biračima povodom raspisanih izbora za izbor predsednika Republike

R e p u b l i k a   S r b i j a

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKA UPRAVA

01 Broj: 208-1/2017

03.03.2017. godine

I v a nj i c a

 Na osnovu člana 14. i člana 15. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Službeni glasni RS“, broj 104/2009 i 99/2011) i tačke 10. Uputstva za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Službeni glasnik RS“, broj 15/2012), a povodom raspisanih izbora za izbor Predsednika Republike koji će se održati 02. aprila 2017. godine, Opštinska uprava opštine Ivanjica, objavljuje.

                                                                                                                                                                       

O B A V E Š T E NJ E

 OBAVEŠTAVAJU SE birači sa prebivalištem na teritoriji opštine Ivanjica, da kod Opštinske uprave opštine Ivanjica mogu izvršiti uvid u deo Jedinstvenog biračkog spiska koji se vodi za područje opštine Ivanjica, u cilju provere ličnih podataka upisanih u birački spisak,  svakog radnog dana i vikendom u vremenu od 7,30 do 20,00 časova, u zgradi opštine Ivanjica, Venijamina Marinkovića 1, kancelarija broj 21.

 Građani mogu do 17. marta 2017. godine, kada se zaključuje birački spisak, zahtevati donošenje rešenja na kojima se zasnivaju promene u biračkom spisku. Posle zaključenja biračkog spiska pa 72 časa pre održavanja izbora rešenja na kojima se zasnivaju promene u biračkom spisku donosi Ministarstvo nadležno za poslove uprave.

 OBAVEŠTAVAJU SE građani da mogu Opštinskoj upravi najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će birač na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u zemlji.

 Birači mogu najkasnije pet dana pre zaključenja biračkog spiska, podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u inostranstvu.

 

                                                                      N A Č E L N I K

                                                                   Milanka Kolarević                                                   

О Аутору

Financ