Вести

Одржана шеста седнице СО Ивањице

Локални парламент општине Ивањица ,на завршној седници којој је присуствовало 36 одборника, усвојио је буџет за наредну годину, предлоге о кадровском плану општине, локалним комуналним таксама, пословању и допуни плана ЈКП ”Комунално” као и одлуку о максималном броју заспослених на недодређено време у 2016. години.

Након кратке дискусије усвојен је предлог буџета од 891.103.000 динара са планираним расходима 1.053.941.000 динара. Средства за покриће буџетског дефицита који износи 162.838.000 динара, отплату кредита Фонду за развој 1.200.000 динара и набавку финасијске имовине, односно учешћа општине у капиталу ЈП ”Дубоко” 30.000.000 динара, обезбедиће се из задуживања од 75.000.000 динара, пренетих неутрошених средстава из ове године у износу од 85.000.000 динара, и осталих прихода буџетских корисника који су 34.038.000 динара.

Усвојен је кадровски план општине за 2017. годину као и одлука о локалним комуналним таксама. Одборници су били сагласни са предлогом пословања ЈКП ”Комунално” у наредној години, где је између осталог предвиђено да цена воде буде увећана за 10.динара, физичким и правним лицима, док ће одношење смећа уместо 7,4 динара коштати 7,2 динара.

Максималан број запослених у 2017. години биће увећан за 12 лица у општинској управи јер је престанком рада ЈП ”Дирекције за изградњу” општина преузела запослене.

На гласању се нашла и тачка о посебним облицима подршке у области социјалне политике.

О Аутору

Financ