Вести Конкурси и обавештења

Предлог ранг листе захтева по Конкурсу за доделу по 1000 садница малине сорте Willamette

Република Србија

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

-Комисија за избор корисника по Конкурсу за доделу

по 1000 садница малине сорте Willamette

Број: 320-34-1/2017-09

01.03.2018. године

И в а њ и ц а

У складу са Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије општине Ивањица за 2017. годину, 01 Број: 06-37/2017 од 30.11.2017. године, Конкурсом за доделу по 1000 садница малине сорте Willamette, број: 320-33/2017-01 од 09.11.2017. године, Решењем о формирању комисије за избор корисника по Конкурсу за доделу по 1000 садница малине сорте Willamette, број 320-34/2017-01 од 09.11.2017. године,

на основу приложене документације и утврђеног чињеничног стања на лицу места о испуњености услова парцела за заснивање производног засада малина, и дефинисаних критеријума за бодовање поднетих захтева, Комисија је ивршила одабир 50 корисника за доделу 1000 садница малине сорте Willamette, за површину од 0,0500 ха, по газдинству, и објављује:

ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ

 

захтева по Конкурсу за доделу по 1000 садница малине сорте Willamette,

број: 320-33/2017-01 од 09.11.2017. године

Р.БР. Име и презиме Адреса Број захтева Датум подношења Број бодова
 1 Бојана Пјевовић Прилике 320-33-30/2017-01 28.11.2017. 45
 2 Обрад Пјевовић Вукадина Стојановића 11/4 320-33-31/2017-01 28.11.2017. 45
 3 Верољуб Милутиновић Драгише Мићић 17 320-33-33/2017-01 29.11.2017. 40
 4 Боривоје Стојковић Будожеља 320-33-27/2017-01 28.11.2017. 39
 5 Богдан Бојановић Кушићи 320-33-17/2017-01 17.11.2017. 38
 6 Славко Шарчевић Лиса 320-33-11/2017-01 15.11.2017. 37
 7 Олгина Ћурчић Браће Рабреновића 36 320-33-18/2017-01 20.11.2017. 35
 8 Добривоје Марковић Прилике 320-33-24/2017-01 27.11.2017. 35
 9 Бранко Танкосић Миљка Савића 13 320-33-9/2017-01 14.11.2017. 34
 10 Мицан Јовановић Косовица 320-33-13/2017-01 15.11.2017. 32
 11 Иван Милутиновић Драгише Мићић 17 320-33-32/2017-01 29.11.2017. 32
 12 Марко Смарџић Свештица 320-33-7/2017-01 14.11.2017. 32
 13 Јован Поледица Бедина Варош 320-33-23/2017-01 27.11.2017. 32
 14 Милосав Поледица Друге  Пролетерске бб 320-33-51/2017-01 04.12.2017. 32
 15 Милозар Ћурчић Свештица 320-33-21/2017-01 21.11.2017. 30
 16 Милан Маринковић Чечина 320-33-25/2017-01 27.11.2017. 30
 17 Дарко Јеротијевић Луке 320-33-26/2017-01 28.11.2017. 30
 18 Иван Главинић Браће Рајковић 14/1 320-33-28/2017-01 28.11.2017. 30
 19 Марко Лазовић Луке 320-33-29/2017-01 28.11.2017. 30
 20 Душан Јаковљевић Миљка Савића 61 320-33-35/2017-01 29.11.2017. 30
 21 Мирјана Величковић Радничка бб 320-33-41/2017-01 30.11.2017. 30
 22 Душко Розгић Друге Пролетерске бб 320-33-45/2017-01 30.11.2017. 30
 23 Марија Величковић Сивчина 320-33-2/2017-01 13.11.2017. 30
 24 Драгослав Гавриловић Радаљево 320-33-4/2017-01 14.11.2017. 30
 25 Драган Шарчевић Лиса 320-33-5/2017-01 14.11.2017. 30
 26 Милоје Ђоковић Будожеља 320-33-52/2017-01 04.12.2017. 29
 27 Милијанка Димитријевић Радисава Карапетровића 26 320-33-16/2017-01 17.11.2017. 27
 28 Весна Секулић Буковица 320-33-37/2017-01 29.11.2017. 27
 29 Миливоје Танасковић Луке 320-33-40/2017-01 30.11.2017. 27
 30 Горан Костић Прилике 320-33-46/2017-01 01.12.2017. 27
 31 Раде Шулубурић Шуме 320-33-47/2017-01 01.12.2017. 27
 32 Драгић Гојковић Јаворска 108 320-33-49/2017-01 04.12.2017. 27
 33 Јездимир Самарџић Миљка Савића 31/1 320-33-8/2017-01 14.11.2017. 27
 34 Драгољуб Симеуновић Прилике 320-33-14/2017-01 16.11.2017. 25
 35 Лазар Николић Прилике 320-33-22/2017-01 24.11.2017. 25
 36 Ратко Богићевић Друге Пролетерске 206 320-33-38/2017-01 30.11.2017. 25
 37 Милка Оцокољић Драгише Мићић 22 320-33-39/2017-01 30.11.2017. 25
 38 Зоран Златић Осоница 320-33-42/2017-01 30.11.2017. 25
 39 Радомир Милетић Радљево 320-33-43/2017-01 30.11.2017. 25
 40 Горан Пројовић Чечина 320-33-44/2017-01 30.11.2017. 25
 41 Томислав Савић Шуме 320-33-48/2017-01 01.12.2017. 25
 42 Слободан Маринковић Чечина 320-33-50/2017-01 04.12.2017. 25
 43 Милан Танкосић Лиса 320-33-6/2017-01 14.11.2017. 25
 44 Драган Вратоњић Буковица 320-33-12/2017-01 15.11.2017. 20
 45 Првослав Стеванић Старовлашка 5 320-33-15/2017-01 16.11.2017. 20
 46 Рајица Танкосић Лиса 320-33-10/2017-01 15.11.2017. 19
 47 Верољуб Стојковић Коритник 320-33-20/2017-01 21.11.2017. 19
 48 Милијана Стојковић Коритник 320-33-19/2017-01 21.11.2017. 17
 49 Милева Вуловић Прилике 320-33-36/2017-01 29.11.2017. 17
 50 Стеван Ћурчић Луке 320-33-3/2017-01 14.11.2017. 17

ЛИСТА ЗАХТЕВА КОЈИ НИСУ ИСПУНИЛИ УСЛОВЕ КОНКУРСА

 

Р.БР. Име и презиме Адреса Број захтева Датум подношења
 1 Жељко Караклајић Брезова 320-33-53/2017-01 05.12.2017.
 2 Радослав Јевтовић Персе Рајевић 5/17 320-33-58/2017-01 14.12.2017.
 3 Небојша Вуловић Голијска бб 320-33-54/2017-01 05.12.2017.
 4 Гвозденија Драмићанин Вучак 320-33-55/2017-01 08.12.2017.
 5 Стеван Милосављевић Друге Пролетерске бригаде 320-33-56/2017-01 11.12.2017.
 6 Рашко Видаковић Рокци 320-33-57/2017-01 13.12.2017.
 7 Горан Ђуровић Лучка Река 320-33-59/2017-01 18.12.2017.

Предраг Танкосић подносилац конкурсног захтева број: 320-33-34/2017-01 од 29.11.2017. године, одустао је од учешћа на Конкурсу подношењем Изјаве о одустајању број: 320-33/2017 од 01.03.2018. године.

Комисија је вредновање и рангирање поднетих конкурсних захтева извршила на основу Критеријума селекције корисника и начина бодовања поднетих захтева, дефинисаних Конкурсом за доделу по 1000 садница малине сорте Willamette, број: 320-33/2017-01 од 09.11.2017. године.

            Приговор на Предлог ранг листе захтева по Конкурсу за доделу по 1000 садница малине сорте Willamette, број: 320-33/2017-01 од 09.11.2017. године, може се изјавити Комисији за избор корисника по Конкурсу за доделу по 1000 садница малине сорте Willamette, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања на Огласној табли и сајту Општине Ивањица, препорученом поштом или непосредно преко писарнице Општинске управе општине Ивањица (шалтер број 2. у Услужном центру).

                                    ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

                                          Др Дејан Манојловић

 

О Аутору

Financ