Актуелности

Превенције у случају елементарних непогода

У складу са Законом о Црвеном крсту Србије и новима Законом о Смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама предвиђена је улога Црвеног крста у превенцији и одговору на последице елементарних непогода . Црвени крст Ивањица у складу са законом и својим мандатом има обавезу да у свом саставу формира, обучи и опреми једницу за деловање у несрећама, чија је намена и сврха управо деловање у ванредним ситуацијама и помоћ угроженом становништву уз активну сарадњу са већ постојећим редовним службама. Из разлога правовременог одговора у реалном времену на задатке усмерене ка заштити и спасавању наших грађана у случају елементарних непогода већих размера. Црвени крст Ивањица уз подршку Црвеног крста Србије у периоду од 21-23 децембра 2018 године организовао је наведену обуку у месној заједници Девићима са неизмерном подршком Основне школе Недељко Кошанин и запосленима у овој установи. Ова тродневна обука је Основни ниво обучавања чланова јединице за деловање у несрећама, док је за почетак наредне године планиран напредни ниво Специјалистичке обуке за Спасавање, евакуцију и збрињавање у екстремним зимским условима.

Чланови јединице су обуку прошли у реалним теренским условима, а у току године уз сталне показне вежбе, тренинге и усавршавање чланови наведене јединице биће обучени за извршавање најсложенијих задатака на заштити и спасавању угроженог становништва.

Овај вид обуке и формирање једног оваквог тима у великој мери ће пружити додатну снагу редовним службама у сврху како превентивног, тако и оперативног деловања на заштити и спасавању наших суграђана у време ванредних ситуација, али и других ситуацијама у којима редовне службе нису у могућности да својим капацитетима одговоре на последице било каквих других врста несрећа, чиме је структура спасилачких и других хитних служби ојачана.

Сви чланови једнице су у потпуности оспособљени за пружање прве помоћи, а у наредном периоду ће проћи и обуке везане за вожњу специјализованих возила за транспорт повређених и коришћење опреме за спасавање што ће у великој мери допринети општој приправности у случају да у времену пред нама дође до потреба за ангажовањем овог тима.

О Аутору

Financ