Вести

Саопштење Центра за социјални рад Ивањица

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

БРОЈ:Службено/2016

15.12.2016. године

ИВАЊИЦА

САОПШТЕЊЕ

            Поводом 20. новембра Светског дана деце који се обележава да би се скренула пажња јавности на обавезу друштва према деци, актуелне проблеме са којима се деца суочавају, као и чињеницу да више од 30% деце у Србији живи на граници сиромаштва, а да је преко 34% деце која ћиве само са једним родитељем изложено сиромаштву, Центар за социјални рад Ивањица је покренуо иницијативу мапирања деце из социјално угрожених породица.

            Најугроженије породице са децом, према сазнању Центра за социјални рад Ивањица, су и до сада биле обухваћене различитим видовима материјалне подршке, али сматрајучи да школе имају најбољи увид у материјалну ситуацију ученика, Центар за социјални рад Ивањица је упутио захтев свим основним школама са подручја општине Ивањица, којим је тражено да доставе податке за ученике којима би по процени разредних старешина и стручне службе школе била неопходна материјална подршка, Две основне школе из градског насеља и седам из сеоских насеља предложиле су 121 ученика. Центар за социјални рад Ивањица је по спроведеном поступку, а у складу са Одлуком о остваривању услуга и материјалне подршке у социјалној заштити из надлежности општине Ивањица, признао право на једнократну новчану помож за набавку зимске одеће или обуће у износу по 4000,00 динара за 61 предложеног ученика. Износ од 244.000,00 динара обезбеђен је из буџета општине Ивањица. Планирамо да се исплата признатих права реализује од 20. децембра до краја 2016. године.

            Током месеца новембра и децемра 2016. године Центар за социјални рад Ивањица је поступајући по захтевима корисника или по службеној дужности, а у складу са Одлуком о остваривању услуга и материјалне подршке у социјалној заштити из надлежности општине Ивањица донео 167 решења, којима је признато право на једнократну помоћ, за шта је из Буџета општине Ивањица издвојен износ од 1.153.982,67 динара. Јако је битно истаћи да Центар за социјални рад Ивањица има изузетну сарадњу и подршку локалне самоуправе у решавању свих проблема.

            Поред те сарадње Центар за социјални рад Ивањица по природи посла сарађује и са Полицијском станицом Ивањица, Јавним тужилаштвом, Основним судом ивањица, Црвеним крстом Ивањица, Домом здравља Ивањица, Дечијем вртићем, основним и средњим школама, Вишим судом Чачак и Ужице, Прекршајним судом Пожега Судска јединица Ивањица, ПИО фондом, Фондом здравственог осигурања, Друштвом а церебралну и дечију парализу Ивањица, Удружењем за помож МНРО Ивањица, Удружењем  “НВО Заједно-подршка“ , Канцеларијом за младе и другима.

            У току месеца новембра и децембра на иницијативу Центра за социјални рад Ивањица реализовани су заједнички састанци са Основним судом Ивањица, Основним јавним Тужилаштвом и Полицијском станицом Ивањица у циљу унапређења сарадњеу предметима породично-правне заштите корисника, насиља у породици и партнерским односима. Изузетно смо захвални представницима ових институција на коректној сарадњи и усаглашавању процедура, а све у циљу бржег и функционалнихег решавања проблема корисника услуга социјалне заштите.

                                                                                                          В.Д. Директор-а

                                                                                                          НОВАК РЕМОВИЋ

О Аутору

Financ