Актуелности

Животна средина

Општина Ивањица од 1998. године преко Завода за јавно здравље Чачак врши контролу квалитета ваздуха за подручје града при чему се мере концентрације СО2 , чађи и укупне таложне материје.
Контрола квалитета ваздуха врши се на три мерна места и то: индустријска зона ”Фантони – Шпик” , центар града и индустријска зона ”Хладњача”. Од 2006. контрола квалитета ваздуха за исте параметре се врши на два мерна места и то центар града и индустријска зона ”Фантони – Шпик”.

На основу извештаја Завода за јавно здравље Чачак, може се закључити да је квалитет ваздуха у летњем периоду у односу на мерене параметре у границама дозвољених вредности, док у зимском периоду за време грејне сезоне, концентрације СО2 и чађи угрожавају дозвољене вредности, док су укупне таложне материје на свим мерним местима целе године углавном (99% мерења) у оквиру дозвољених вредности.
Проблем аеро загађења у општини Ивањица је првенствено везан, не за концентрацију штетних материја које се емитују у околну средину, већ за неадекватну локацију извора загадјивача.
Највећи број ових извора загађења смештен је у насељеном делу града, па штетне материје које ови извори емитују могу евентуално угрозити становништво које се налази у њиховој непосредној близини.
Иначе Ивањица са својом околином, позната је по изразито чистом ваздуху и специфичном ружом ветрова која разбија загађеност проветравањем ваздуха па је појава магле изузетно ретка појава.

О Аутору

Financ