KOVIDOBAVEŠTENJA

Apoteke koje će raditi za vreme zabrane kretanja u petak


PRIJAVI PROBLEM

  Popunjen formular biće dostavljen volonterskom centru nakon čega ćete biti obavešteni o ishodu rešavanja vašeg problema. Uneti lični podaci neće biti objavljivani u javnosti i biće korišćeni isključivo za svrhu pružanja pomoći u vanrednoj situaciji!

  Vaše ime (obavezno)

  Vaša e-pošta (obavezno)

  Vaš telefon(obavezno)

  Predmet

  Vaša poruka

  Molimo građane da ne traže pomoć volonterskog centra ukoliko im ovakva pomoć nije potrebna, kao i da ne zloupotrebljavaju sistem za prijavu.