Vanredno stanje 2020

Zaključak Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID – 19 na 20. sednici održanoj 24. aprila 2020. godine

Krizni štab za suzbijanje zarazne bolesti COVID – 19 na 20. sednici održanoj 24.
aprila 2020. godine, doneo je
ZAKLJUČAK
1. Preporučuje se svim privrednim subjektima, a naročito privrednim subjektima
koji obavljaju proizvodnu delatnost, da rade, odnosno da nastave rad punim kapacitetom,
uz poštovanje preventivnih mera koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti
COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, kojima se osigurava bezbednost zaposlenih i
bezbednost korisnika usluga.
2. Preventivne mere iz tačke 1. ovog zaključka podrazumevaju organizaciju posla,
radnih aktivnosti i radnog prostora na taj način da se osigura bezbednost zaposlenih i
korisnika usluga, kupaca, i drugih lica koja ulaze u poslovne prostorije, među koje mere
spadaju:
 fizički razmak među zaposlenima (tzv. fizička distanca), odnosno organizacija
radnih aktivnosti i radnog prostora na način da se izbegne direktan kontak između
lica kada god to priroda posla dozvoljava,
 obavezna dezinfekcija prostorija, podova, mobilijara, mašina, alata i uređaja za
rad posle pružene usluge svakom pojedinačnom korisniku, kao i obavezno
postavljanje dezo barijera (dezinfekcionim sredstvom – hlornim preparatima,
preparatima na bazi alkohola sa minimalno 70% alkohola ili drugim
dezinfekcionim sredstvom)
 obavezna zamena korišćene papirne, plastične ili platnene galanterije,
 obavezno korišćenje ličnih zaštitnih sredstava tj. maski i rukavica,
 obavezna dezinfekcija nogu i ruku svih lica koja ulaze u poslovni prostor,
 često provetravanje svih prostorija,
 redovna dezinfekcija svih zajedničkih i higijenskih prostorija,
 u slučaju sumnje da neko lice ima simptome zarazne bolesti COVID-19, (povišena
temperatura i jedan od znakova i simptoma – kašalj, kratkoća daha i otežano
disanje) odgovorno lice privrednog subjekta dužno je da, bez odlaganja udalji to
lice iz radnih prostorija, sa preporukom da se odmah javi nadležnom domu zdravlja
– COVID ambulanti,
 sve druge mere koje se mogu sprovesti, a da se ne remeti proces rada, odn.
proizvodnje, uz obezbeđivanje bezbednosti svih lica.
3. Institut za javno zdravlje Srbije će o ovom zaključku bez odlaganja obavesiti sve
institute odnosno zavode za javno zdravlje jedinica lokalne samouprave i upravnih okruga,
kao i sve druge učesnike u sistemu javnog zdravlja.
4. Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu će o ovom zaključku bez
odlaganja obavestiti sve jedinice lokalne samouprave i krizne štabove jedinica lokalne
samouprave.
08 Broj: 53-3387/2020-1
U Beogradu, 24. april 2020. godine
KRIZNI ŠTAB
ZA SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19
KOOPREDSEDAVAJUĆI
Ana Brnabić, s.r.
PREDSEDNIK VLADE
ZA TAČNOST OTPRAVKA:
GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE

О Аутору

Financ