Javne nabavke

Javna nabavka radova na rekonstrukciji mosta na reci Moravici-naselje Crnjevo

Naručilac: REPUBLIKA SRBIJA OPŠTINA IVANJICA

Adresa: ul. Venijamina Marinković 1 Mesto: Ivanjica

Broj: JN : 404-2-18/2017

Na osnovu člana 32 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/12 , 14/15 i 68/15), OPŠTINA IVANJICA upućuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA: GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI MOSTA NA RECI MORAVICI, MOST ZA NASELJE CRNJEVO U IVANJICI

Oznaka iz Opšteg rečnika nabavke: IVANJICA

  • Adresa: ul. Venijamina Marinkovića broj 1, 32250 Ivanjica
  • Matični broj: 07221142
  • PIB: 101886934
  • Šifra delatnosti:8411
  • Internet stranica Naručioca: www.ivanjica.rs
  • Vrsta naručioca: Gradska i opštinska uprava.
  • Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak javne nabavke (Na osnovu čl. 32, 61, 131b, 131v, i 131g, Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS” br. 124/12, 14/15 i 68/15 ) – Sprovodi se radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.
  • Vrsta predmeta: Radovi.
    Za radove: priroda i obim radova i osnovna obeležja radova, mesto izvršenja radova, oznaka iz klasifikacije delatnosti, odnosno oznaka i naziv iz opšteg rečnika nabavki:

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odgovor

ODLUKA

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

О Аутору

Financ