Aktuelnosti

Mesna zajednica Ivanjica

sveštica

Broj pošte: 32250Telefon: 661-529

Mesna zajednica Ivanjica obuhvata površinu od 66 km2 i nalazi se ujugozapadnom delu Srbije, na nadmorskoj visini od 468 m, sa leve i desne strane reke Moravice, okružena obroncima planina Golije, Javora i Mučnja. Udaljena je od Beograda 224 km, a putem preko Arilja i Požege (42 km od Ivanjice) je povezana sa magistralnim putem Beograd-Južni Jadran i sa prugom Beograd – Bar. Putem preko Guče je povezana sa Čačkom, preko Kaone sa Kraljevom, a preko Javora, Sjenice i Novog Pazara izlazi na Ibarsku magistralu. Preko Sjenice je povezana sa Novom Varoši i Prijepoljem. U Mesnoj zajednici Ivanjica živi 15. 770 stanovnika u okviru 4. 635 domaćinstava, a čine je četiri naselja: grad Ivanjica, Bedina Varoš, Budoželja i Sveštica. Grad Ivanjica se nalazi u dolini reke Moravice, pod Ravanom i Gliječkim brdom, u njemu živi 12. 545 stanovnika u  okviru 3.812domaćinstava. Ivanjica je administrativni, privredni i kulturni centar opštine. KO Ivanjica obuhvata 6. 714 katastarskih parcela ukupne površine 367 ha, 53 ara i 93 m2, od toga je u privatnoj svojini 30, 46%, a u drugim oblicima svojine 69, 54%. Struktura zemljišta po kulturama je:oranice10, 18%, voćnjaci 15, 12%, livade 8, 37%, pašnjaci 0, 34%, šume 11, 14% i neobradivo 54, 85%. Naselje Bedina Varoš se prostire u ravnici pored Moravice, uzvodno od Ivanjice i na padinama Debelog Brda i Oštrica. U Bedinoj Varoši živi 1. 679 stanovnika u okviru 479 domaćinstava. KO Bedina Varoš obuhvata 4. 420 katastarskih parcela ukupne površine 2. 113 ha, 34 ara i 60 m2, od toga je u privatnoj svojini 85, 24%, a u drugim oblicima svojine 14, 76%. . Struktura zemljišta po kulturama je: oranice 8, 69%, voćnjaci 5, 58%, livade 14, 44%, pašnjaci 11, 29%, šume 55, 46% i neobradivo4. 54%. Sveštica obuhvata predele oko Mucine vode, vis iznad sela, sakosama, koje se spuštaju prema Buku i Marinoj reci i deli se na dvadela – zapadni, koji se zove Crnjevo i istočni, koji nosi ime sela. U Sveštici živi 1. 264 stanovnika u okviru 357 domaćinstava. KO Sveštica obuhvata 3. 327 katastarskih parcela ukupne površine 1. 870 ha, 99 ari i 51 m2, od toga je u privatnoj svojini 63, 25%, a u drugim oblicima svojine 36, 75%. Strukturazemljištapokulturamaje:oranice7, 09%, voćnjaci 6, 19%, livade 19, 83%, pašnjaci 10, 06%, šume 53, 66%ineobradivo 3, 17%. Budoželja se nalazi na zapadnim padinama Klekovice i udolini Moravice, uzvodno 5-6 km od Ivanjice. U Budoželji živi 282 stanovnika u okviru 87 domaćinstava. KO Budoželja obuhvata 2. 509 katastasrkih parcela ukupnepovršine1. 908 ha, 65 ari i 61 m2, od toga je u privatnoj svojini52, 74%, a u drugim oblicima svojine 47, 26%. Struktura zemljišta po kulturamaje: oranice5, 71%, voćnjaci 2, 11%, livade 16, 78%, pašnjaci 7, 07%, šume 66, 20% i neobradivo 2, 13%. Moravički kraj, koji se približno poklapa sa teritorijom Opštine Ivanjica, je 1833 godine priključen Miloševoj Srbiji, a1834. godine se, sa leve strane reke Moravice, pod Gliječkim brdom i Ravanom, postavljaju temelji nove varoši i osniva sreska kancelarija. Kako je dolina Moravice obrasla ivom, nova varoš dobija ime Ivanjica i u njoj živi oko 500 stanovnika. Godine 1834. u Ivanjici počinje da radi i prva škola, crkva je sagrađena 1836. godine, a postepeno se razvija privredni život čiju osnovu čine zanatstvo i sitna trgovina. U momentu kada se naziregrađanski stalež, 1846. godine, veliki požar preseca privredni život varošice. Obnova Ivanjice je završena sedamdesetih godina 19. veka poregulacionom planu koji je odobrilo ministartsvo. Ivanjica tada imai izuzetno razvijenu zanatsku radinost i trgovinu, naročito stokom, poljoprivrednim proizvodima i drvetom, a socijalna struktura stanovništva je sve izraženija. Dalji privredni razvoj varošice je 1876. godine zaustavio Javorski rat. Prva hidrocentrala koja je obasjala varoš je podignuta 1911. godineU ratovima od 1912. do 1918. godine (Balkanski ratovi i Prvi svetski rat) u ovom kraju su potpuno uništeni poljoprivredni istočni fond. Ivanjička privreda se postepeno oporavlja tek posle tridesetih godina XX veka, od kada se Ivanjica sve više pominje i kaoturističko mesto. U vreme Drugog Svetskog rata Ivanjica je bila pod okupacijombugarske i nemačke vojske, a oslobođena je 1944. godine. Nagla industrijalizacija je šezdesetih godina XX veka izazvala veliki priliv seoskog stabnovništva u grad, o čemu svedočestatistički podaci: 1961. godine Ivanjica je imala oko 3000 stanovnika, dvadeset godina kasnije, 5. 419, a početkomXX veka15. 903. Mesnaz ajednica Ivanjica je, sa mesnom zajednicom Bukovica, industrijski centar opštine, gde su smeštene fabrike  Javor, Metalac, Graditelj, Proleter, Industrija tepiha, a svakodnevno niče sve veći broj malih i srednih preduzeća, prvenstveno tekstilnih i za obradu drveta. Selo Budoželja je poznato po proivodnji drva, ćumura, bukove i smrčevegrađe. Ivanjica je vazdušna banja sa srednjom nadmorskom visinom koja se smatra optimalnom, kako za zdrave osobe, tako i za većinu akutnih i hroničnih bolesnika. Obzirom na raznovrsne lepote, kulturne znamenitosti i klimatske pogodnosti, ovaj kraj ima uslove za sve vidove turizma – izletnički, lovni, ribolovni, manifestacioni, sportsko-rekreativni, zdravstveni.

О Аутору

Financ