Aktuelnosti Vesti

Oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta

Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Službeni glasnik RS”, broj 62/06, 65/08-dr zakon, 41/09, 112/2015, 80/17 i 95/18-dr zakon), Uredbe o uslovima, načinu i postupku za davanje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na korišćenje u nepoljoprivredne svrhe („Sl. glasnik RS“, br. 99/22), Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Sl. glasnik RS“ br.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020 i 63/2021), Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta i člana 2 Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Službeni list opštine IVANJICA» broj 13/2022), Predsednik opštine IVANJICA je dana 31.07.2023. godine, doneo

ODLUKU

O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE
POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE

U OPŠTINI IVANJICA
i raspisuje

O G L A S

ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U SVOJINI
REPUBLIKE SRBIJE U OPŠTINI IVANJICA

I

– Predmet javnog nadmetanja –

 1. Raspisuje se oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srbije po uslovima prvog kruga ( u daljem tekstu: Javni oglas) u opštini IVANJICA u sledećim katastarskim opštinama:
KOBroj jedinice javnog nadmetanjaPovršina (ha)Početna cena (din/ha)Depozit (din) 50%Period zakupaOsnov raspolaganja/Stepen zaštite
Močioci10,721216.024,855.778,5615 
Močioci20,307816.024,852.466,2215 
Močioci30,93762.439,041.143,4215 
Močioci40,15493.471,98268,9115 
Močioci50,54116.280,581.699,2115 
Preseka60,24102.204,85265,6915 
Preseka71,09302.204,861.204,9615 
Preseka81,47803.471,992.565,8015 
Preseka92,09153.471,993.630,8315 
Preseka102,50633.471,994.350,9215 
Preseka112,33713.471,994.057,1915 
Preseka120,33302.204,86367,1115 
Preseka130,18082.204,87199,3215 
Preseka140,182811.827,301.081,0115 
Preseka150,11332.204,85124,9115 
Preseka160,37173.471,99645,2715 
Preseka170,26692.204,87294,2415 
Preseka181,10742.204,861.220,8315 
Preseka192,88092.204,863.175,9915 
Preseka201,50963.675,952.774,6115 
Preseka210,645211.827,283.815,4815 
Preseka221,94443.675,953.573,7615 
Preseka230,23172.204,88255,4315 
Preseka240,78902.204,85869,8215 
Preseka250,07763.675,90142,6315 
Preseka260,46083.675,95846,9415 
Preseka270,48733.675,95895,6515 
Preseka280,96642.204,861.065,3915 
Preseka290,64652.204,86712,7215 
Preseka300,32632.204,87359,7215 
Preseka310,71543.675,941.314,8915 
Preseka320,42222.204,86465,4515 
Preseka330,250911.827,261.483,7315 
Preseka341,32673.675,952.438,4415 
Preseka351,28203.675,952.356,2815 
Preseka360,42833.675,95787,2015 
Preseka370,74913.675,941.376,8315 
Preseka380,675411.827,273.994,0715 
Preseka390,384611.827,282.274,3915 
Preseka400,25623.675,96470,8915 
Preseka410,60233.471,991.045,5915 
Preseka420,903416.024,857.238,4215 
Preseka430,134711.827,25796,5715 
Preseka440,071411.827,31422,2315 
Preseka450,172511.827,301.020,1015 
Preseka460,081111.827,25479,6015 
Preseka471,25113.471,992.171,9015 
Preseka480,25263.471,97438,5115 
Preseka491,044511.827,286.176,8015 
Preseka500,82043.675,951.507,8715 
Preseka510,195011.827,281.153,1615 
Preseka520,201111.827,301.189,2315 
Preseka530,168811.827,25998,2215 
Preseka540,799311.827,274.726,7715 
Preseka550,880811.827,285.208,7315 
Preseka560,13343.675,94245,1915 
Preseka570,034511.827,25204,0215 
Preseka580,28312.204,87312,1015 
Preseka590,43782.204,87482,6415 
Preseka600,94982.204,861.047,0915 
Preseka610,85443.675,951.570,3715 
Preseka620,50323.675,95924,8715 
Preseka630,16413.471,97284,8815 
Bedina Varoš640,49226.048,441.488,5215 
Bedina Varoš650,09826.048,47296,9815 
Bedina Varoš660,043219.458,10420,3015 
Bedina Varoš670,054419.458,09529,2615 
Bedina Varoš680,14846.048,45448,7915 
Bratljevo690,72616.605,412.398,1015 
Bratljevo700,10996.048,41332,3615 
Bratljevo710,541311.827,293.201,0515 
Bratljevo720,26172.677,26350,3215 
Bratljevo730,666024.036,708.004,2215 
Bratljevo740,636916.024,855.103,1115 
Bratljevo750,04392.677,2258,7715 
Bratljevo760,10682.677,25142,9715 
Bratljevo770,299019.458,162.909,0015 
Brezova780,032116.024,92257,2015 
Brezova790,30902.677,25413,6415 
Brezova800,099416.024,85796,4415 
Brezova810,041019.458,05398,8915 
Brezova820,006030.905,0092,7215 
Brezova830,055819.458,24542,8815 
Brezova840,139916.024,871.120,9415 
Brezova850,083319.458,22810,4315 
Brezova860,32314.980,59804,6115 
Brezova870,141119.458,191.372,7715 
Brezova880,15633.024,25236,35153.zona
Brezova890,25895.418,69701,45153.zona
Brezova900,68503.024,281.035,81153.zona
Brezova910,83233.024,271.258,55153.zona
Brezova920,31179.729,261.516,31153.zona
Brezova930,355811.022,681.960,93153.zona
Brezova940,12999.729,25631,92153.zona
Brezova950,100019.458,20972,9115 
Brezova960,13196.048,45398,8915 
Brezova970,08176.048,47247,0815 
Brezova980,05783.307,9695,6015 
Brezova990,04807.471,46179,3215 
Brezova1001,143719.458,1711.127,1515 
Brezova1011,31025.613,393.677,3315 
Brezova1021,77392.677,252.374,5915 
Brusnik1030,25193.024,30380,91153.zona
Brusnik1040,36932.736,85505,36153.zona
Brusnik1050,34112.736,88466,77153.zona
Brusnik1060,41461.338,66277,50153.zona
Brusnik1071,32651.338,65887,86153.zona
Brusnik1085,04231.653,974.169,92153.zona
Brusnik10926,34433.307,8843.571,8915 
Brusnik1101,26891.338,66849,31153.zona
Brusnik1112,15792.490,342.686,95153.zona
Brusnik1120,09021.338,6960,37153.zona
Brusnik1130,52582.490,34654,71153.zona
Brusnik1140,16441.338,63110,04153.zona
Brusnik1151,46323.024,282.212,56153.zona
Brusnik1163,16842.490,343.945,19153.zona
Brusnik1170,14801.102,4381,58153.zona
Brusnik1180,11213.024,26169,51153.zona
Brusnik1190,13411.102,4673,92153.zona
Brusnik1200,31322.490,33389,99153.zona
Brusnik1211,11592.490,341.389,48153.zona
Brusnik1220,25961.338,64173,76153.zona
Brusnik1230,36363.024,28549,81153.zona
Budoželja1240,09134.980,61227,3615 
Budoželja1250,17784.980,60442,7715 
Budoželja1260,15674.980,60390,2315 
Budoželja1270,19782.677,25264,7815 
Budoželja1280,05396.048,42163,0115 
Budoželja1290,13954.980,57347,4015 
Budoželja1300,77442.677,251.036,6315 
Budoželja1310,43352.677,25580,2915 
Vasiljević i1320,17836.048,46539,2215 
Vasiljević i1330,316019.458,163.074,3915 
Vasiljević i1340,11196.048,44338,4115 
Vasiljević i1350,294912.144,931.790,7715 
Vasiljević i1360,68554.980,581.707,0915 
Vasiljević i1370,86916.048,442.628,3515 
Vasiljević i1388,28319.332,3238.650,2615 
Vasiljević i1390,60645.755,941.745,2015 
Vasiljević i1400,59742.677,25799,6915 
Vasiljević i1410,11366.048,42343,5515 
Vasiljević i1420,30862.677,25413,1015 
Vasiljević i1430,083419.458,15811,4115 
Vasiljević i1440,197211.825,051.165,9515 
Vasiljević i1450,111819.458,141.087,7115 
Vasiljević i1460,341212.489,072.130,6415 
Vasiljević i1470,249519.458,162.427,4115 
Vasiljević i1480,07562.677,25101,2015 
Vasiljević i1491,295820.433,7313.239,0115 
Vasiljević i1500,035616.024,72285,2415 
Vasiljević i1510,068816.024,85551,2515 
Vasiljević i1524,124816.024,8533.049,6515 
Vasiljević i1530,29898.538,141.276,0315 
Vionica1540,21301.338,64142,57153.zona
Vionica1551,20772.490,341.503,79153.zona
Vionica1560,16921.338,65113,25153.zona
Vionica1572,16154.442,984.801,76153.zona
Vionica1581,43429.729,266.976,85153.zona
Vionica1590,94082.490,341.171,46153.zona
Vionica1600,45872.490,34571,16153.zona
Vionica1610,43272.490,34538,78153.zona
Vionica1620,08812.490,35109,70153.zona
Vionica1631,05782.490,341.317,14153.zona
Vrmbaje1640,60133.024,28909,25153.zona
Vrmbaje1651,45781.102,46803,58153.zona
Vrmbaje1660,16621.102,4791,61153.zona
Vrmbaje1670,19372.490,35241,19153.zona
Vrmbaje1681,57921.102,46870,50153.zona
Vrmbaje1690,22082.490,35274,93153.zona
Vrmbaje1700,44313.685,13816,44153.zona
Vrmbaje1710,09211.102,5050,77153.zona
Vrmbaje1720,92971.102,45512,48153.zona
Vrmbaje1730,28321.102,47156,11153.zona
Vrmbaje1740,06401.102,5035,28153.zona
Vrmbaje1751,52381.102,45839,96153.zona
Vrmbaje1760,20682.490,33257,50153.zona
Vučak1770,14562.762,09201,08153.zona
Vučak1780,23392.834,80331,53153.zona
Vučak1790,95332.490,341.187,02153.zona
Vučak1801,92201.338,651.286,44153.zona
Vučak1810,49981.102,46275,50153.zona
Vučak1820,80531.338,66539,01153.zona
Vučak1831,74552.490,342.173,44153.zona
Vučak1840,58603.024,28886,11153.zona
Vučak1850,47643.024,29720,38153.zona
Vučak1863,00142.933,014.401,58153.zona
Vučak1873,71962.719,965.058,58153.zona
Vučak1880,47483.024,28717,96153.zona
Vučak1890,46283.024,27699,82153.zona
Vučak1900,09233.024,27139,57153.zona
Vučak1910,08401.102,5046,30153.zona
Vučak1920,44881.102,45247,39153.zona
Vučak1930,15355.913,75453,88153.zona
Vučak1940,18651.102,47102,80153.zona
Vučak1950,14003.024,29211,70153.zona
Vučak1960,39861.338,66266,79153.zona
Vučak1970,79323.024,281.199,43153.zona
Vučak1980,45401.102,44250,26153.zona
Gleđica1990,34852.490,33433,94153.zona
Gleđica2000,12434.980,61309,5415 
Gleđica2010,06152.490,4176,58153.zona
Gleđica2020,05989.729,26290,90153.zona
Gleđica2030,11352.490,31141,33153.zona
Gleđica2040,24532.490,34305,44153.zona
Gleđica2050,06692.490,2883,30153.zona
Gleđica2060,01641.338,4110,98153.zona
Gleđica2070,01742.490,2321,67153.zona
Gleđica2080,12142.490,36151,16153.zona
Gleđica2090,13828.012,59553,67153.zona
Gleđica2100,03728.012,63149,03153.zona
Gleđica2110,28904.105,22593,20153.zona
Gleđica2120,50966.527,431.663,19153.zona
Gleđica2130,04141.338,6527,71153.zona
Gleđica2140,83782.490,341.043,20153.zona
Gleđica2150,18692.490,32232,72153.zona
Gleđica2160,14518.012,54581,31153.zona
Gleđica2170,03343.024,2550,51153.zona
Gleđica2180,03443.024,4252,02153.zona
Gleđica2190,09593.735,77179,13153.zona
Gleđica2200,05458.968,07244,38153.zona
Gleđica2210,009012.018,8954,08153.zona
Gleđica2220,19543.024,26295,47153.zona
Gleđica2230,06508.012,62260,41153.zona
Gleđica2240,06268.012,62250,79153.zona
Gleđica2250,13538.012,56542,05153.zona
Gleđica2263,47988.012,5713.941,08153.zona
Gleđica2270,07158.012,59286,45153.zona
Gleđica2281,40441.557,361.093,58153.zona
Gleđica2290,06111.736,0153,04153.zona
Gleđica2303,40362.490,344.238,06153.zona
Gradac2310,94842.490,341.180,92153.zona
Gradac2320,56962.490,34709,25153.zona
Gradac2330,72052.490,34897,14153.zona
Gradac2340,16731.338,67111,98153.zona
Gradac2350,21591.338,68144,51153.zona
Gradac2360,31191.338,67208,76153.zona
Gradac2371,01492.490,331.263,72153.zona
Dajići2380,20043.024,25303,03153.zona
Dajići2391,04213.024,281.575,80153.zona
Dajići2400,59222.490,34737,39153.zona
Dajići2410,48009.729,252.335,02153.zona
Dajići2420,60379.729,252.936,78153.zona
Dajići2430,35342.677,25473,0715 
Dajići2440,4393803,19176,42152. zona
Dajići2450,35013.024,28529,40153.zona
Dajići2460,16921.338,65113,25153.zona
Dajići2470,45802.490,35570,29153.zona
Dajići2480,18479.729,24898,50153.zona
Dajići2490,10981.102,4660,52153.zona
Dajići2504,36424.980,5810.868,1215 
Dajići2510,19008.012,58761,19153.zona
Dajići2520,1426803,2357,27152. zona
Dajići2530,14991.338,63100,33153.zona
Dajići2541,11538.012,574.468,21153.zona
Dajići2550,44632.490,34555,72153.zona
Dajići2560,09193.024,27138,97153.zona
Dajići2571,99402.490,342.482,87153.zona
Deretin2581,08946.048,443.294,5915 
Deretin2590,07696.048,50232,5615 
Deretin2600,700816.024,845.615,1115 
Deretin2610,03312.677,3444,3115 
Deretin2620,07572.677,28101,3315 
Deretin2630,06362.677,2085,1415 
Deretin2640,08712.677,27116,5915 
Deretin2651,132016.024,859.070,0715 
Dobri Do2661,10016.048,443.326,9415 
Dobri Do2674,40486.048,4413.321,0815 
Dobri Do2686,97323.024,2810.544,44153.zona
Dobri Do2692,35612.490,342.933,74153.zona
Dobri Do2701,90972.823,472.695,99153.zona
Dobri Do2713,00802.490,343.745,47153.zona
Dobri Do2720,31587.376,571.164,76153.zona
Dobri Do2730,56072.490,33698,17153.zona
Dobri Do2741,84793.024,282.794,28153.zona
Dobri Do2750,64633.024,28977,29153.zona
Dobri Do2760,70113.024,281.060,16153.zona
Dobri Do2772,10583.024,283.184,26153.zona
Dobri Do2780,15999.729,27777,85153.zona
Dobri Do2790,20033.024,26302,88153.zona
Dobri Do2800,55568.012,582.225,89153.zona
Dobri Do2813,01052.490,343.748,58153.zona
Dobri Do2820,80891.338,66541,42153.zona
Dobri Do2830,20271.338,63135,67153.zona
Dobri Do2840,17251.338,67115,46153.zona
Dobri Do2851,15162.490,341.433,94153.zona
Dobri Do2860,61623.024,28931,78153.zona
Dobri Do2870,51173.024,27773,76153.zona
Dobri Do2880,32173.024,28486,45153.zona
Dobri Do2890,38633.024,28584,14153.zona
Dobri Do2900,23763.024,28359,28153.zona
Dobri Do2910,25061.338,67167,73153.zona
Dobri Do2920,63141.338,66422,61153.zona
Dobri Do2931,15603.024,271.748,03153.zona
Dobri Do2941,86571.338,651.248,76153.zona
Dobri Do2950,72663.024,281.098,72153.zona
Dobri Do2960,82143.024,281.242,07153.zona
Dobri Do2971,41842.490,341.766,15153.zona
Dobri Do2981,12471.338,65752,79153.zona
Dobri Do2990,23553.024,29356,11153.zona
Dobri Do3000,45821.338,65306,69153.zona
Dobri Do3011,24288.012,584.979,01153.zona
Dobri Do3021,34313.024,282.030,95153.zona
Dobri Do3032,00001.338,651.338,65153.zona
Dobri Do3040,21909.729,271.065,35153.zona
Dobri Do3050,36073.024,29545,43153.zona
Dobri Do3060,33828.449,111.428,74153.zona
Dobri Do3071,90053.024,282.873,82153.zona
Dobri Do3080,26853.024,28406,01153.zona
Dobri Do3096,00962.490,347.482,97153.zona
Dobri Do3104,73623.024,287.161,79153.zona
Dobri Do3110,47124.475,621.054,46153.zona
Dobri Do3122,00001.338,651.338,65153.zona
Dobri Do3130,03653.024,3855,19153.zona
Dobri Do3140,34369.729,251.671,49153.zona
Dubrava3150,828219.458,178.057,6315 
Dubrava3160,18862.677,25252,4615 
Dubrava3170,03443.472,0959,7215 
Erčege3180,56792.204,86626,0715 
Erčege3190,731716.024,855.862,6915 
Erčege3200,674716.024,865.405,9815 
Erčege3211,333311.827,287.884,6615 
Erčege3220,401916.024,863.220,1915 
Erčege3230,42874.980,571.067,5915 
Erčege3240,84095.661,512.380,3815 
Erčege3251,95422.490,342.433,31153.zona
Erčege3269,89151.338,656.620,64153.zona
Erčege3270,67252.677,25900,2315 
Erčege3280,482816.024,863.868,4015 
Erčege3290,13136.048,44397,0815 
Erčege3300,26712.677,24357,5515 
Erčege3310,73321.102,45404,16153.zona
Erčege3320,36358.012,571.456,29153.zona
Erčege3330,798216.024,866.395,5215 
Erčege3340,15493.024,27234,23153.zona
Erčege3350,08679.729,30421,76153.zona
Erčege3360,16803.024,29254,04153.zona
Erčege3370,43662.490,33543,64153.zona
Erčege3380,13382.490,36166,60153.zona
Erčege3390,79542.490,34990,41153.zona
Erčege3400,64982.490,34809,11153.zona
Erčege3410,50672.579,49653,51153.zona
Erčege3420,42383.024,28640,84153.zona
Erčege3430,10042.677,29134,4015 
Erčege3440,063024.036,67757,1615 
Erčege3450,18846.048,46569,7615 
Erčege34613,61673.307,8822.521,2015 
Erčege3475,43682.204,865.993,6915 
Erčege3480,07642.677,23102,2715 
Erčege3490,061116.024,88489,5615 
Erčege3500,095719.458,20931,0715 
Erčege3510,15786.048,42477,2215 
Erčege3520,50906.048,451.539,3315 
Erčege3530,02432.677,3732,5315 
Erčege3540,16206.048,46489,9215 
Erčege3550,24682.677,27330,3715 
Erčege3562,45976.915,748.505,3215 
Erčege3572,51926.048,447.618,6215 
Erčege3582,22066.048,446.715,5815 
Erčege3590,121719.458,181.184,0315 
Erčege3600,90477.471,463.379,7115 
Erčege3610,17427.471,47650,7615 
Erčege3620,13557.471,44506,1915 
Erčege3631,68597.177,476.050,2515 
Erčege3642,01406.048,446.090,7815 
Erčege3650,159819.458,201.554,7115 
Erčege3660,75396.048,442.279,9615 
Erčege3670,554519.458,185.394,7815 
Erčege3680,294419.458,192.864,2415 
Erčege3691,19247.471,464.454,4815 
Erčege3700,51682.677,24691,8015 
Erčege3711,144616.024,859.171,0215 
Erčege3720,288319.458,172.804,9015 
Erčege3730,475716.024,853.811,5115 
Erčege3740,146216.024,831.171,4215 
Erčege3750,285916.024,832.290,7515 
Erčege3760,008219.458,5479,7815 
Erčege3770,020527.471,22281,5815 
Erčege3780,04747.471,52177,0715 
Erčege3790,31119.331,761.451,5515 
Erčege3800,65226.048,441.972,4015 
Erčege3810,18126.048,45547,9915 
Erčege3820,29772.677,26398,5115 
Erčege3830,33142.677,25443,6215 
Erčege3842,07859.623,2910.001,0115 
Erčege3850,06236.048,48188,4115 
Erčege3862,95906.048,448.948,6715 
Erčege3873,75806.123,1611.505,4215 
Erčege3880,03266.048,4798,5915 
Erčege3890,11754.980,60292,6115 
Erčege3907,02572.677,259.404,7815 
Erčege3919,09752.677,2512.178,1415 
Ivanjica3920,757327.471,1710.401,9615 
Ivanjica3930,042530.905,65656,7515 
Ivanjica3940,115327.471,211.583,7115 
Ivanjica3950,376627.471,195.172,8215 
Ivanjica3960,068430.904,531.056,9315 
Komadine3970,543116.024,864.351,5515 
Komadine3980,38994.980,58970,9615 
Komadine3990,917916.024,857.354,6015 
Komadine4000,308416.024,842.471,0315 
Komadine4010,03557.138,03126,7015 
Koritnik4020,08002.490,3899,61153.zona
Koritnik4031,33112.490,341.657,45153.zona
Koritnik4040,51532.490,34641,64153.zona
Koritnik4050,50022.490,34622,83153.zona
Koritnik4061,06211.299,31690,00153.zona
Koritnik4071,15308.905,915.134,25153.zona
Koritnik4081,50707.064,855.323,36153.zona
Koritnik4091,25102.490,341.557,71153.zona
Koritnik4101,61353.847,323.103,82153.zona
Koritnik4110,57891.102,45319,11153.zona
Koritnik4120,27541.102,47151,81153.zona
Koritnik4130,09401.102,4551,82153.zona
Koritnik4140,23231.102,45128,05153.zona
Koritnik4150,12821.102,4270,67153.zona
Koritnik4160,62992.490,33784,33153.zona
Koritnik4170,22191.102,43122,32153.zona
Kosovica4180,26064.980,58648,9715 
Kumanica4190,57073.024,27862,98153.zona
Kumanica4200,12848.012,54514,41153.zona
Kumanica4210,16301.102,4589,85153.zona
Kumanica4220,55391.338,65370,74153.zona
Kumanica4230,50241.338,65336,27153.zona
Kumanica4240,17263.024,28261,00153.zona
Kumanica4250,16754.803,10402,26153.zona
Kumanica4260,01573.024,2023,74153.zona
Kumanica4271,21681.338,65814,44153.zona
Kumanica4280,055610.399,46289,10153.zona
Kumanica4290,02208.012,7388,14153.zona
Kumanica4300,02598.012,74103,76153.zona
Kumanica4310,04143.024,4062,60153.zona
Kumanica4320,07511.338,6250,27153.zona
Kumanica4331,01683.024,271.537,54153.zona
Kumanica4340,06892.490,2885,79153.zona
Kumanica4350,97783.024,281.478,57153.zona
Kumanica4360,86461.814,56784,44152. zona
Kumanica4374,56174.912,3111.204,24152. zona
Kumanica4381,09981.814,57997,83152. zona
Kumanica4390,09618.012,59385,00153.zona
Kušići4400,11116.048,42335,9915 
Kušići4410,055016.024,91440,6815 
Kušići4420,078416.024,87628,1715 
Kušići4432,739019.458,1726.647,9615 
Kušići4440,672416.024,855.387,5515 
Kušići4451,97187.471,467.366,1115 
Kušići4460,05812.204,8264,0515 
Kušići4470,34087.471,451.273,1415 
Kušići4480,41806.048,441.264,1215 
Kušići4490,19986.048,45604,2415 
Kušići4500,32226.048,45974,4015 
Kušići4510,13096.277,85410,8815 
Kušići4527,87652.204,868.683,2915 
Kušići4530,34756.048,431.050,9215 
Kušići4542,02382.204,862.231,1015 
Kušići4550,06922.204,9176,2915 
Kušići4560,11872.204,89130,8615 
Kušići4570,58606.694,151.961,3815 
Kušići4580,18037.471,44673,5515 
Kušići4591,48205.904,334.375,1115 
Kušići4601,51896.048,444.593,4915 
Kušići4610,07604.980,53189,2615 
Kušići4620,27545.732,24789,3315 
Kušići4630,03982.677,1453,2815 
Kušići4640,01706.048,2451,4115 
Kušići4650,04638.766,74202,9515 
Kušići4662,30434.980,585.738,3815 
Kušići4670,07732.204,9285,2215 
Kušići4680,82206.048,442.485,9115 
Kušići4690,33184.980,59826,2815 
Kušići4700,144416.024,861.156,9915 
Kušići4710,080216.024,81642,6015 
Kušići4720,040016.024,75320,5015 
Kušići4730,74006.048,452.237,9215 
Kušići4740,278719.458,162.711,5015 
Kušići4751,11907.471,464.180,2815 
Mana4760,10442.677,20139,7515 
Mana4770,11699.605,99561,4715 
Mana4780,01849.605,9888,3815 
Mana4790,082717.877,87739,2515 
Maskova4802,03302.204,862.241,2415 
Maskova4811,26946.689,664.245,9315 
Maskova4820,28782.204,86317,2815 
Maskova4831,24636.048,443.769,0915 
Maskova4840,751811.827,284.445,8715 
Maskova4850,10916.048,40329,9415 
Maskova4860,66174.980,581.647,8215 
Maskova4871,00805.963,843.005,7715 
Maskova4880,06422.677,2685,9415 
Maskova4890,82565.642,822.329,3615 
Medovine4900,01492.677,1819,9515 
Medovine4910,27492.490,32342,30153.zona
Medovine4920,042319.458,16411,5415 
Medovine4931,34898.644,445.830,25153.zona
Medovine4940,33661.102,47185,54153.zona
Medovine4953,32753.024,285.031,64153.zona
Medovine4961,89681.338,651.269,58153.zona
Medovine4970,068716.024,89550,4515 
Medovine4981,24402.677,251.665,2515 
Medovine4990,80252.677,251.074,2515 
Medovine5000,24962.204,85275,1715 
Medovine5010,035116.024,79281,2415 
Medovine5020,030216.024,83241,9815 
Medovine5030,37592.677,25503,1915 
Medovine5040,75522.677,251.010,9315 
Medovine5050,45372.204,85500,1715 
Medovine5063,04905.146,217.845,3915 
Medovine5070,39736.048,451.201,5215 
Medovine5080,92604.980,582.306,0115 
Medovine5090,99406.048,443.006,0715 
Medovine5101,76932.257,621.997,2015 
Medovine5110,12662.204,90139,5715 
Medovine5120,244916.024,871.962,2415 
Medovine5131,09256.048,443.303,9615 
Medovine5140,37832.677,24506,4015 
Medovine5150,268216.024,832.148,9315 
Medovine5160,143416.024,831.148,9815 
Medovine5170,836219.458,178.135,4615 
Medovine5181,703116.024,8513.645,9615 
Medovine5191,79544.980,584.471,0715 
Medovine5200,09955.506,43273,9515 
Medovine5210,025916.024,71207,5215 
Medovine5220,04562.677,1961,0415 
Medovine5230,075616.024,87605,7415 
Medovine5243,50821.102,451.933,81153.zona
Medovine5251,86951.504,011.405,87153.zona
Medovine5260,25701.102,45141,67153.zona
Medovine5272,70191.102,451.489,36153.zona
Medovine5280,37095.913,751.096,70153.zona
Medovine5290,61661.102,45339,89153.zona
Medovine5300,35241.338,65235,87153.zona
Medovine5310,60652.490,34755,20153.zona
Medovine5320,54756.466,361.770,16153.zona
Medovine5330,03592.677,1648,0615 
Medovine5340,047417.263,50409,1415 
Medovine5350,029310.747,78157,4515 
Medovine5360,01262.676,9816,8715 
Medovine5370,15503.024,26234,38153.zona
Medovine5380,08653.024,28130,80153.zona
Medovine5390,24249.729,251.179,19153.zona
Medovine5400,07759.729,29377,01153.zona
Medovine5410,40133.024,27606,82153.zona
Medovine5421,14432.703,771.546,96153.zona
Medovine5430,06571.338,6643,97153.zona
Medovine5442,09122.490,342.603,90153.zona
Medovine5450,40581.102,46223,69153.zona
Medovine5465,07791.338,653.398,77153.zona
Medovine5470,91331.338,65611,30153.zona
Medovine54812,18921.653,9710.080,31153.zona
Medovine5490,48263.024,29729,76153.zona
Medovine5501,11601.338,66746,97153.zona
Medovine5510,38943.024,27588,83153.zona
Medovine5520,08622.204,8795,0315 
Medovine5531,03131.338,65690,28153.zona
Medovine5540,29428.012,581.178,65153.zona
Medovine5550,33722.490,33419,87153.zona
Medovine5560,26492.490,34329,85153.zona
Medovine5570,74863.024,271.131,99153.zona
Medovine5580,69903.024,281.056,98153.zona
Medovine5590,06804.980,59169,3415 
Medovine56024,88076.048,4475.244,7115 
Medovine56111,72456.048,4435.457,4715 
Medovine5620,19624.980,58488,5915 
Medovine5630,09454.980,53235,3315 
Medovine5640,51813.220,07834,1615 
Medovine5650,99092.677,251.326,4415 
Medovine5661,173612.960,227.605,0615 
Medovine5670,258016.024,842.067,2115 
Medovine5680,079416.024,81636,1915 
Medovine5690,47913.024,27724,47153.zona
Medovine5701,34031.338,66897,10153.zona
Medovine5711,16221.338,65777,89153.zona
Medovine5723,11863.307,885.157,9815 
Medovine5731,1346803,19455,65152. zona
Medovine5740,8328803,19334,45152. zona
Medovine5752,12162.677,252.840,0315 
Medovine5760,01425.914,0841,99153.zona
Opaljenik5770,79606.048,442.407,2815 
Opaljenik5780,16243.307,88268,6015 
Opaljenik5790,670619.458,176.524,3215 
Opaljenik5800,10603.307,92175,3215 
Opaljenik5810,03476.048,41104,9415 
Opaljenik5820,40146.048,431.213,9215 
Opaljenik5830,25456.048,45769,6615 
Opaljenik5840,165324.036,721.986,6315 
Opaljenik5850,50006.048,441.512,1115 
Opaljenik5860,05804.980,52144,4415 
Opaljenik5870,445019.458,184.329,4415 
Opaljenik5882,84505.234,467.446,0215 
Opaljenik5891,57546.048,444.764,3615 
Opaljenik5900,391416.024,863.136,0615 
Prilike5910,35353.780,28668,1615 
Prilike5920,023819.457,98231,5515 
Prilike5930,06046.048,51182,6615 
Prilike5940,06546.048,47197,7815 
Prilike5950,03784.301,0681,2915 
Prilike5960,034219.458,19332,7315 
Ravna Gora5970,751016.024,856.017,3315 
Ravna Gora5980,136416.024,851.092,8915 
Ravna Gora5992,44836.048,447.404,2015 
Ravna Gora6000,41816.048,431.264,4315 
Ravna Gora6010,11176.048,43337,8115 
Ravna Gora6020,77226.048,452.335,3015 
Ravna Gora6030,32796.048,43991,6415 
Ravna Gora6040,01844.980,4345,8215 
Ravna Gora6050,18696.048,42565,2315 
Ravna Gora6062,97466.312,759.388,9515 
Ravna Gora6070,45736.307,651.442,2415 
Ravna Gora6080,28877.471,461.078,5115 
Ravna Gora6090,20626.048,45623,5915 
Ravna Gora6100,17116.048,45517,4415 
Ravna Gora6110,62052.204,87684,0615 
Ravna Gora6120,236716.024,841.896,5415 
Ravna Gora6130,296024.036,693.557,4315 
Ravna Gora6140,12083.472,02209,7115 
Ravna Gora6150,088016.024,89705,0915 
Ravna Gora6160,155819.458,151.515,7915 
Ravna Gora6172,32916.048,447.043,7115 
Ravna Gora6181,80486.048,445.458,1115 
Ravna Gora6191,01386.048,443.065,9515 
Ravna Gora6200,76776.048,442.321,6915 
Ravna Gora6210,31856.048,45963,2115 
Ravna Gora6220,13236.048,45400,1015 
Ravna Gora6230,36872.204,85406,4715 
Ravna Gora6241,83746.048,445.556,7015 
Ravna Gora6250,73867.180,342.651,7015 
Ravna Gora6260,10306.048,45311,4915 
Ravna Gora6271,464216.024,8511.731,7915 
Ravna Gora6280,188916.024,831.513,5515 
Ravna Gora6290,17702.677,23236,9415 
Ravna Gora6300,11697.471,43436,7115 
Ravna Gora6310,72326.338,082.291,8515 
Radaljevo6320,377319.458,183.670,7815 
Radaljevo6330,198119.458,151.927,3315 
Radaljevo6340,555119.458,175.400,6215 
Radaljevo6350,04103.307,8067,8115 
Rovine6360,16292.677,23218,0615 
Rokci6370,07657.471,50285,7815 
Rokci6380,55202.677,25738,9215 
Sveštica6390,78702.677,261.053,5015 
Sveštica6400,39266.048,451.187,3115 
Sveštica6410,41306.048,451.249,0015 
Sveštica6420,004719.457,4545,7315 
Sveštica6430,20214.980,60503,2915 
Sveštica6440,88814.980,582.211,6315 
Sveštica6450,812520.642,348.385,9515 
Sveštica6460,04632.677,3261,9815 
Sveštica6470,38736.048,441.171,2815 
Sveštica6480,13066.048,47394,9615 
Sveštica6490,95613.390,911.621,0215 
Sivčina6500,164019.458,171.595,5715 
Sivčina6510,015019.458,00145,9415 
Sivčina6521,20592.677,251.614,2515 
Sivčina6530,04392.677,2258,7715 
Sivčina6540,02802.677,1437,4815 
Smiljevac6550,55446.048,451.676,6315 
Smiljevac6560,30266.048,45915,1315 
Smiljevac6576,38458.185,8926.131,4015 
Smiljevac6581,12286.048,443.395,5915 
Smiljevac6592,03366.048,446.150,0515 
Smiljevac6600,37092.204,85408,8915 
Smiljevac6611,214516.024,859.731,0915 
Smiljevac6621,58664.980,583.951,0915 
Smiljevac6631,26434.980,583.148,4715 
Smiljevac6640,16557.471,48618,2615 
Smiljevac6650,122610.296,74631,1915 
Smiljevac6660,05086.048,43153,6315 
Smiljevac6670,08486.048,47256,4515 
Smiljevac6680,020419.458,33198,4715 
Smiljevac6690,081116.913,93685,8615 
Smiljevac6700,03857.471,43143,8315 
Smiljevac6710,02714.980,4467,4915 
Smiljevac6720,111516.024,84893,3915 
Smiljevac6730,026724.036,70320,8915 
Smiljevac6740,93376.959,253.248,9315 
Smiljevac6750,293116.024,842.348,4415 
Smiljevac6761,55539.239,057.184,7515 
Smiljevac6770,216519.458,152.106,3515 
Smiljevac6780,02232.204,9324,5815 
Smiljevac6790,159916.024,831.281,1915 
Smiljevac6800,13242.204,83145,9615 
Smiljevac6810,33138.448,691.399,5215 
Smiljevac6820,18522.204,86204,1715 
Smiljevac6830,063816.024,92511,1915 
Smiljevac6840,49396.048,431.493,6615 
Smiljevac6850,03857.471,43143,8315 
Čečina6860,03421.338,6022,89153.zona
Čečina6872,05802.490,342.562,56153.zona
Čečina6882,20003.024,283.326,70153.zona
Čečina6892,39042.490,342.976,45153.zona
Čečina6900,49673.024,28751,08153.zona
Čečina6910,21469.729,261.043,95153.zona
Čečina6922,00869.740,819.782,70153.zona
Čečina6932,77181.102,451.527,89153.zona
Čečina6940,71353.735,801.332,75153.zona
Čečina6950,35702.490,34444,53153.zona
Čečina6960,40362.490,34502,55153.zona
Šarenik6970,878517.880,447.853,9915 
Šarenik6980,95286.048,442.881,4815 
Šarenik6990,380711.827,292.251,3215 
Šarenik7001,01308.012,584.058,37153.zona
Šarenik7010,373911.827,282.211,1115 
Šarenik7022,72832.677,253.652,1715 
Šarenik7030,71602.677,25958,4615 
Šarenik7041,71442.677,252.294,9415 
Šarenik7050,42462.677,25568,3815 
Šarenik7061,256216.024,8510.065,2115 
Šarenik7070,60268.012,582.414,19153.zona
Šarenik7081,22806.048,443.713,7415 
Šume7090,051834.719,88899,2515 
Šume7100,213130.904,503.292,8715 
Šume7110,07422.677,2299,3315 
Šume7120,042334.719,86734,3315 
Šume7130,27997.471,451.045,6315 
Lisa7140,600522.631,876.795,2215 
Lisa7150,93703.675,961.722,1815 
Lisa7160,11452.677,29153,2715 
Lisa7170,57219.739,782.786,0715 
Lisa7180,600011.827,283.548,1815 
Lisa7190,613811.827,273.629,7915 
Lisa7201,12904.980,582.811,5415 
Lisa7210,50004.980,581.245,1515 
Lisa7220,092327.471,181.267,7915 
Lisa7230,332927.471,194.572,5815 
Lisa7240,808525.990,3410.506,5915 
Lisa7250,50709.511,832.411,2515 
Lisa7260,18453.675,93339,1115 
Lisa7270,66183.675,941.216,3715 
Lisa7280,179127.471,192.460,0415 
Lisa7290,244227.471,173.354,2315 
Luke7302,87233.675,955.279,2215 
Luke7310,15383.675,94282,6815 
Luke7320,24883.675,96457,2915 
Luke7330,02001.627,0016,2715 
Luke7340,09701.627,0178,9115 
Luke7350,00492.204,085,4015 
Luke7360,00881.627,277,1615 
Luke7370,00602.205,006,6115 
Luke7380,038824.036,60466,3115 
Luke7390,03002.205,0033,0715 
Luke7400,045527.471,21624,9715 
Luke7410,078010.691,79416,9815 
Luke7420,04473.675,8482,1615 
Luke7431,06514.980,582.652,4115 
Luke7440,13124.980,56326,7315 
Luke7450,049019.458,16476,7315 
Luke7460,175719.458,171.709,4015 
Luke7470,036027.471,11494,4815 
Luke7480,03934.980,6697,8715 
Luke7490,202811.827,271.199,2915 
Luke7500,44273.953,26875,0515 
Luke7510,04943.675,9190,8015 
Luke7520,17914.980,57446,0115 
Luke7530,22923.675,96421,2615 
Luke7540,19394.980,56482,8715 
Luke7550,13423.675,93246,6615 
Osonica7560,76761.626,98624,4315 
Osonica7570,45611.626,99371,0315 
Osonica7580,17601.626,99143,1715 
Osonica7590,26911.626,98218,9115 
Osonica7600,58071.626,98472,3915 
Osonica7614,25803.675,957.826,1015 
Osonica7620,71401.626,97580,8315 
Osonica7630,06624.980,51164,8615 
Osonica7640,141820.985,611.487,8815 
Ukupno 631,6387    
 • Uvid u dokumentaciju: grafički pregled katastarskih parcela po katastarskim opštinama i spisak parcela po grupisanim jedinicama javnim nadmetanjima (kompleksima), koja su predmet davanja u zakup i na korišćenje, može se izvršiti u zgradi opštine IVANJICA, u kancelariji br 31 svakog radnog dana od 10 do 14 časova, kao i na zvaničnoj internet prezentaciji Uprave za poljoprivredno zemljište.

Kontakt mejl gisupz@minpolj.gov.rs, tel.011/3348054.

 • Zemljište iz Javnog oglasa daje se u viđenom stanju.
 • Obilazak poljoprivrednog zemljišta, koje se daje u zakup i na korišćenje može se izvršiti:
KODanaOd (časova)
Bedina Varoš04.08.202310
Bratljevo04.08.202310
Brezova04.08.202310
Brusnik04.08.202310
Budoželja04.08.202310
Čečina04.08.202310
Dajići04.08.202310
Deretin04.08.202310
Dobri Do04.08.202310
Dubrava04.08.202310
Erčege04.08.202310
Gleđica04.08.202310
Gradac04.08.202310
Ivanjica04.08.202310
Komadine04.08.202310
Koritnik04.08.202310
Kosovica04.08.202310
Kumanica04.08.202310
Kušići04.08.202310
Lisa04.08.202310
Luke04.08.202310
Mana04.08.202310
Maskova04.08.202310
Medovine04.08.202310
Močioci04.08.202310
Opaljenik04.08.202310
Osonica04.08.202310
Preseka04.08.202310
Prilike04.08.202310
Radaljevo04.08.202310
Ravna Gora04.08.202310
Rokci04.08.202310
Rovine04.08.202310
Šarenik04.08.202310
Sivčina04.08.202310
Smiljevac04.08.202310
Šume04.08.202310
Sveštica04.08.202310
Vasiljevići04.08.202310
Vionica04.08.202310
Vrmbaje04.08.202310
Vučak04.08.202310
 • Ukoliko nakon raspisivanja Javnog oglasa dođe do promena površine iz oglasa po bilo kom zakonskom osnovu, dalji postupak davanja poljoprivrednog zemljišta u zakup i na korišćenje će se sprovesti samo za tako utvrđenu površinu zemljišta.
 • Sve troškove koji nastanu po osnovu zakupa i korišćenja poljoprivrivrednog zemljišta u svojini Republike Srbije snosi lice koje dobije to zemljište u zakup, odnosno na korišćenje.
 • Poljoprivredno zemljište u svojini Republike Srbije grupisano u jedinice javnih nadmetanja označenih * i ** u tabeli tačke 1. Javnog oglasa nije bilo izdato u zakup najmanje poslednje tri agroekonomske godine i nije bilo predmet korišćenja.
 • Poljoprivredno zemljište u svojini Republike Srbije grupisano u jedinice javnih nadmetanja označenih *** i **** u tabeli tačke 1. Javnog oglasa je Godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine IVANJICA obeleženo za davanje na korišćenje u nepoljoprivredne svrhe.
 • Zemljište iz Javnog oglasa daje se u zakup i na korišćenje isključivo za poljoprivrednu proizvodnju, ne može se koristiti u druge svrhe, osim za zemljište iz tačke 8. Javnog oglasa.
 • Zemljište iz Javnog oglasa ne može se davati u podzakup.
 • Republika Srbija, odnosno Ministarstvo i jedinica lokalne samouprave nema obavezu naknade stvarne štete i izmakle dobiti nastale zbog eventualne nemogućnosti realizacije zakupa, odnosno korišćenja zemljišta koje je predmet javnog nadmetanja usled zauzeća od strane trećih lica.

II

– Uslovi za prijavljivanje na javno nadmetanje-

 1. Pravo učešća u javnom nadmetanju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini

Republike Srbije za poljoprivrednu proizvodnju ima:

 • fizičko lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i

nalazi se u aktivnom statusu najmanje tri godine, sa prebivalištem najmanje tri godine u katastarskoj opštini na kojoj se nalazi zemljište koje je predmet zakupa i koje je vlasnik najmanje 0,5 ha poljoprivrednog zemljišta;

 • fizičko lice – upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu najmanje tri godine, sa prebivalištem najmanje tri godine na području jedinice lokalne samouprave koja sprovodi javno nadmetanje, a čija se parcela graniči sa zemljištem u svojini Republike Srbije koje je predmet zakupa;
 • pravno lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu najmanje tri godine, koje je vlasnik poljoprivrednog zemljišta najmanje 10 ha u katastarskoj opštini u kojoj se nalazi zemljište koje je predmet zakupa i ima sedište na području jedinice lokalne samouprave kojoj pripada ta katastarska opština.
 • Pravo učešća u javnom nadmetanju za davanje na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srbije za poljoprivrednu proizvodnju za brojeve jedinica javnih nadmetanja označenih * i ** u tabeli tačke 1. Javnog oglasa ima:

-za brojeve jedinica javnih nadmetanja označenih * u tabeli tačke 1. Javnog oglasa ima fizičko i pravno lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu;

-za brojeve jedinica javnih nadmetanja označenih ** u tabeli tačke 1. Javnog oglasa ima pravno lice i preduzetnik koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu, koje je u svojstvu pretežne delatnosti registrovano ili ima u osnivačkom aktu navedenu energetsku delatnost propisanu zakonom kojim se uređuje oblast energetike, a za čije obavljanje se koriste obnovljivi izvori od biomase i stočarstva i da u roku od tri godine od dana zaključenja ugovora o korišćenju zemljišta dostavi dokaz o pribavljenoj upotrebnoj dozvoli za energetski objekat za čiji rad se planira korišćenje obnovljivih izvora od biomase koji glasi na ime lica sa kojim je zaključen ugovor o korišćenju, u suprotnom ugovor prestaje da važi, a Registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu se utvrđuje pasivan status .

 • Pravo učešća u javnom nadmetanju za davanje na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srbije u nepoljoprivredne svrhe za brojeve jedinica javnih nadmetanja označenih *** i **** u tabeli tačke 1. Javnog oglasa ima fizičko i pravno lice:

-brojevi jedinica javnih nadmetanja označenih *** u tabeli tačke 1. ovog oglasa daju se na korišćenje za elektrane na energiju vetra sa pratećom infrastrukturom (objekti vetrenjače, dalekovodi, piloni, drugi objekti u funkciji elektrane, rasveta i dr.) i opreme za proizvodnju električne energije korišćenjem energije vetra, odnosno za elektrane na sunčevu energiju sa pratećom infrastrukturom (objekti solarnih panela, dalekovodi, drugi objekti u funkciji elektrane, rasveta i dr.) i opreme za proizvodnju električne energije korišćenjem sunčeve energije;

-brojevi jedinica javnih nadmetanja označenih **** u tabeli tačke 1. ovog oglasa daju se na korišćenje za izvođenje geoloških istražnih radova, odnosno eksploataciju mineralnih sirovina gline, šljunka, peska, kamena i dr, odnosno za odlaganje jalovine, pepela, šljake i drugih opasnih i štetnih materija na poljoprivrednom zemljištu na određeno vreme.

 • Postupak javnog nadmetanja sprovodi se elektronskim putem, preko veb-aplikacije za sprovođenje javnog nadmetanja – https://gp.upz.minpolj.gov.rs/InzemBid (u daljem tekstu: Aplikacija) koja se nalazi na zvaničnoj internet prezentaciji Uprave za poljoprivredno zemljište.
 • Postupak javnog nadmetanja održava se ako je blagovremeno dostavljena najmanje jedna uredna prijava na javni oglas u Aplikaciji za sprovođenje javnog nadmetanja i ako se dostavi dokaz o uplati depozita za svako javno nadmetanje pojedinačno.
 • Ponuđač je dužan da zajedno sa prijavom za javno nadmetanje dostavi dokaz o uplati depozita u tačnom dinarskom iznosu navedenom u tabeli tačke 1. Javnog oglasa, za svako javno nadmetanje pojedinačno, na račun opštinske uprave IVANJICA broj: 840-1239804-84, osim ako je za jedinicu javnog nadmetanja utvrđen iznos depozita manji od 1.000 dinara, ponuđač ne mora da uplati depozit i dostavi dokaz radi učešća na javnom nadmetanju za tu jedinicu javnog nadmetanja.
 • Svim ponuđačima, osim najpovoljnijem, uplaćeni depozit će se vratiti nakon javnog nadmetanja. Najpovoljnijem ponuđaču depozit će biti uračunat u godišnju zakupninu, odnosno naknadu. Ako najpovoljniji ponuđač odustane od svoje ponude depozit se ne vraća.
 • Najpovoljniji ponuđač jeste ponuđač koji ispunjava uslove za zakup i korišćenje poljoprivrednog zemljišta iz propisa kojim se uređuje upravljanje i raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u svojini Republike Srbije i ponudi najvišu cenu zakupa za jedinicu javnog nadmetanja.
 • Ako se za jedinicu javnog nadmetanja prijavi više učesnika koji ispunjavaju uslove za zakup i korišćenje poljoprivrednog zemljišta i koja su ponudila najvišu cenu zakupa u istom iznosu, daje se u zakup onom ponuđaču čija je prijava prva pristigla u Aplikaciju.
 • Ako najpovoljniji ponuđač nakon formiranja rang liste odustane od zakupa ili korišćenja, odnosno ako prestane da ispunjava uslove za zakup ili korišćenje, depozit mu se ne vraća, a ta jedinica javnog nadmetanja nije realizovana u sprovedenom krugu javnog nadmetanja.
 • Pravo zakupa i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srbije nemaju pravna i fizička lica upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava koja:
 • su u pasivnom statusu;
 • nisu ispunila sve obaveze iz prethodnih ili tekućih ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srbije;
 • su izvršila ometanje poseda poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srbije;
 • su narušavala nesmetano odvijanje bilo kog dela postupka javnog nadmetanja prilikom davanja poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srbije u zakup;
 • su bespravno koristila poljoprivredno zemljište u svojini Republike Srbije;
 • su dala zakupljeno poljoprivredno zemljište u svojini Republike Srbije u podzakup.

III

– Dokumentacija za prijavljivanje na javno nadmetanje –

 1. Ispunjenost uslova za prijavljivanje na javno nadmetanje za zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srbije za poljoprivrednu proizvodnju ponuđač dokazuje sledećom dokumenatacijom:

– za fizičko lice:

-dokaz o mestu prebivališta tri godine u katastarskoj opštini na kojoj se nalazi zemljište koje je predmet zakupa;

-kao dokaz o vlasništvu najmanje 0,5 ha poljoprivrednog zemljišta izvod iz javne evidencije o nepokretnosti (ne stariji od šest meseci);

-za fizičko lice koje podnosi ponudu za parcelu sa kojom se graniči: :

-dokaz o mestu prebivališta tri godine na području jedinice lokalne samouprave koja sprovodi javno nadmetanje;

-kao dokaz o vlasništvu poljoprivrednog zemljišta koje se graniči sa zemljištem koje je predmet zakupa izvod iz javne evidencije o nepokretnosti i katastarski plan (ne stariji od šest meseci);

-za pravno lice:

-kao dokaz o vlasništvu najmanje 10 ha poljoprivrednog zemljišta pravnog lica u katastarskoj opštini u kojoj se nalazi zemljište koje je predmet zakupa izvod iz javne evidencije o nepokretnosti (ne stariji od šest meseci);

-kao dokaz da ima sedište na području jedinice lokalne samouprave u kojoj se nalazi zemljište koje je predmet zakupa izvod iz privrednog registra (ne stariji od šest meseci).

 • Ispunjenost uslova za prijavljivanje za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srbije za poljoprivrednu proizvodnju za brojeve jedinica javnih nadmetanja označeni * u tabeli tačke 1. Javnog oglasa ponuđač dokazuje sledećom dokumenatacijom:

-za fizička lica ličnom kartom ili očitanom ličnom kartom za lične karte sa čipom;

– za pravna lica izvodom iz privrednog registra (ne stariji od šest meseci);

 • Ispunjenost uslova za prijavljivanje na javno nadmetanje za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srbije za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora od biomase i stočarstva ponuđač za brojeve jedinica javnih nadmetanja označenih ** u tabeli tačke 1. Javnog oglasa dokazuje sledećom dokumenatacijom:

-izvodom iz privrednog registra (ne stariji od šest meseci), odnosno osnivačkim aktom kao dokaz da je registrovano za energetsku delatnost za čije obavljanje se koriste obnovljivi izvori od biomase i stočarstva.

 • Ispunjenost uslova za prijavljivanje na javno nadmetanje za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srbije u nepoljoprivredne svrhe označenih *** i **** u tabeli tačke 1. Javnog oglasa dokazuje sledećom dokumenatacijom:

-za fizička lica ličnom kartom ili očitanom ličnom kartom za lične karte sa čipom;

-za pravna lica izvodom iz privrednog registra (ne stariji od šest meseci).

Ponuđač se prijavljuje i prilaže skeniranu, odnosno fotografisanu dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost uslova za ostvarivanje prava zakupa i korišćenja putem Aplikacije , i to:

1.za zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srbije za poljoprivrednu proizvodnju dokumentaciju navedenu u delu III tačka 1. Javnog oglasa i dokaz o uplati depozita;

2.za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srbije za poljoprivrednu proizvodnju dokumentaciju navedenu u delu III tačka 2. ovog oglasa;

3.za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srbije za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora od biomase i stočarstva dokumentaciju navedenu u delu III tačka 3. Javnog oglasa;

4. za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srbije u nepoljoprivredne svrhe dokumentaciju navedenu u delu III tačka 4. Javnog oglasa i dokaz o uplati depozita;

Ponuđač odgovara za tačnost podataka koje unosi u Aplikaciju, kao i za verodostojnost isprava koje prilaže, a koje moraju da budu čitljive.

IV

– Rok za podnošenje prijave –

Rok za prijavljivanje i podnošenje dokumentacije u Aplikaciju je do 14:00 sati, dana 09.08.2023. godine.

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Jednom podneta prijava sa ponudom ne može se menjati.

V

– Javno nadmetanje –

Otvaranje ponuda za davanje u zakup i na korišćenje zemljišta iz dela I. tačke 1. Javnog oglasa održaće, i to:

KODanaPočetak u (časova)
Bedina Varoš18.08.202313:00
Bratljevo18.08.202313:00
Brezova18.08.202313:00
Brusnik18.08.202313:00
Budoželja18.08.202313:00
Čečina18.08.202313:00
Dajići18.08.202313:00
Deretin18.08.202313:00
Dobri Do18.08.202313:00
Dubrava18.08.202313:00
Erčege18.08.202313:00
Gleđica18.08.202313:00
Gradac18.08.202313:00
Ivanjica18.08.202313:00
Komadine18.08.202313:00
Koritnik18.08.202313:00
Kosovica18.08.202313:00
Kumanica18.08.202313:00
Kušići18.08.202313:00
Lisa18.08.202313:00
Luke18.08.202313:00
Mana18.08.202313:00
Maskova18.08.202313:00
Medovine18.08.202313:00
Močioci18.08.202313:00
Opaljenik18.08.202313:00
Osonica18.08.202313:00
Preseka18.08.202313:00
Prilike18.08.202313:00
Radaljevo18.08.202313:00
Ravna Gora18.08.202313:00
Rokci18.08.202313:00
Rovine18.08.202313:00
Šarenik18.08.202313:00
Sivčina18.08.202313:00
Smiljevac18.08.202313:00
Šume18.08.202313:00
Sveštica18.08.202313:00
Vasiljevići18.08.202313:00
Vionica18.08.202313:00
Vrmbaje18.08.202313:00
Vučak18.08.202313:00

Nakon isteka roka za prijavu iz dela IV Javnog oglasa, a pre dana određenog za otvaranje ponuda iz dela V ovog oglasa, nadležni organ jedinice lokalne samouprave utvrđuje ispunjenost uslova za ostvarivanje prava zakupa i korišćenja svih podnosilaca zahteva na osnovu dokumentacije priložene u Aplikaciji.

Na dan otvaranja ponuda, iz dela V Javnog oglasa, iz Aplikacije se prema visini ponude automatski formira rang lista ponuđača za koje je utvrđeno da ispunjavaju uslove za zakup i korišćenje poljoprivrednog zemljišta.

Rang lista ponuđača objavljuje se na zvaničnoj internet prezentaciji Uprave za poljoprivredno zemljište i sadrži spisak lica koji ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava zakupa i korišćenja poljoprivrednog zemljišta rangiranih prema visini ponude, vreme dostave zahteva i spisak lica koji ne ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava zakupa poljoprivrednog zemljišta.

VI

– Plaćanje zakupnine –

Zakupnina će biti preračunata u evre po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan otvaranja ponuda .

Zakupnina se plaća unapred u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

VII

– Uplata zakupnine i sredstva obezbeđenja plaćanja –

Najpovoljniji ponuđač je u obavezi da u roku od 8 dana od konačnosti odluke o davanju u zakup, odnosno odluke o davanju na korišćenje uplati zakupninu, odnosno naknadu za korišćenje u iznosu utvrđenom odlukom, umanjenom za iznos uplaćenog depozita, kao i da u roku od 3 dana od dana uplate, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede preko Opštinske/Gradske uprave opštine IVANJICA , dostavi dokaz o uplati.

Ukoliko je period zakupa ili korišćenja duži od jedne godine, zakupnina ili naknada za korišćenje se plaća najkasnije do 30.septembra za svaku narednu godinu zakupa, odnosno korišćenja, a uz dokaz o uplati za prvu godinu zakupa ili korišćenja potrebno je dostaviti i sredstvo obezbeđenja plaćanja zakupnine za naredne godine zakupa i to:

 • garanciju poslovne banke u visini godišnje zakupnine poljoprivrednog zemljišta
 • ili ugovor o jemstvu između Ministarstva kao poverioca i pravnog lica kao jemca
 • ili dokaz o uplati depozita u visini jedne godišnje zakupnine, odnosno naknade kao sredstvo obezbeđenja plaćanja zakupnine, odnosno naknade, a koji će se u slučaju redovnog plaćanja računati kao plaćena zakupnina, odnosno naknada za poslednju godinu zakupa.

Ovu odluku objaviti na zvaničnoj internet prezentaciji Uprave za poljoprivredno zemljište, u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave, na oglasnoj tabli i zvaničnoj internet prezentaciji opštine IVANJICA, s tim što će se rok za podnošenje prijave računati od dana objavljivanja na internet prezentaciji Uprave za poljoprivredno zemljište.

Ova odluka se može objaviti i u drugim sredstvima javnog informisanja, što ne utiče na postupak javnog nadmetanja.

Predsednik opštine

Dana: 27.07.2023. godine

Momčilo Mitrović

О Аутору

WEB MASTER