Aktuelnosti Vesti

Oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06, 65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон), Уредбе о условима, начину и поступку за давање пољопривредног земљишта у државној својини на коришћење у непољопривредне сврхе („Сл. гласник РС“, бр. 99/22), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“ бр.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020 и 63/2021), Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и члана 2 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист општине ИВАЊИЦА» број 13/2022), Председник општине ИВАЊИЦА је дана 31.07.2023. године, донео

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

У ОПШТИНИ ИВАЊИЦА
и расписује

О Г Л А С

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОПШТИНИ ИВАЊИЦА

I

– Предмет јавног надметања –

 1. Расписује се оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Србије по условима првог круга ( у даљем тексту: Јавни оглас) у општини ИВАЊИЦА у следећим катастарским општинама:
КОБрој јединице јавног надметањаПовршина (ха)Почетна цена (дин/ха)Депозит (дин) 50%Период закупаОснов располагања/Степен заштите
Мочиоци10,721216.024,855.778,5615 
Мочиоци20,307816.024,852.466,2215 
Мочиоци30,93762.439,041.143,4215 
Мочиоци40,15493.471,98268,9115 
Мочиоци50,54116.280,581.699,2115 
Пресека60,24102.204,85265,6915 
Пресека71,09302.204,861.204,9615 
Пресека81,47803.471,992.565,8015 
Пресека92,09153.471,993.630,8315 
Пресека102,50633.471,994.350,9215 
Пресека112,33713.471,994.057,1915 
Пресека120,33302.204,86367,1115 
Пресека130,18082.204,87199,3215 
Пресека140,182811.827,301.081,0115 
Пресека150,11332.204,85124,9115 
Пресека160,37173.471,99645,2715 
Пресека170,26692.204,87294,2415 
Пресека181,10742.204,861.220,8315 
Пресека192,88092.204,863.175,9915 
Пресека201,50963.675,952.774,6115 
Пресека210,645211.827,283.815,4815 
Пресека221,94443.675,953.573,7615 
Пресека230,23172.204,88255,4315 
Пресека240,78902.204,85869,8215 
Пресека250,07763.675,90142,6315 
Пресека260,46083.675,95846,9415 
Пресека270,48733.675,95895,6515 
Пресека280,96642.204,861.065,3915 
Пресека290,64652.204,86712,7215 
Пресека300,32632.204,87359,7215 
Пресека310,71543.675,941.314,8915 
Пресека320,42222.204,86465,4515 
Пресека330,250911.827,261.483,7315 
Пресека341,32673.675,952.438,4415 
Пресека351,28203.675,952.356,2815 
Пресека360,42833.675,95787,2015 
Пресека370,74913.675,941.376,8315 
Пресека380,675411.827,273.994,0715 
Пресека390,384611.827,282.274,3915 
Пресека400,25623.675,96470,8915 
Пресека410,60233.471,991.045,5915 
Пресека420,903416.024,857.238,4215 
Пресека430,134711.827,25796,5715 
Пресека440,071411.827,31422,2315 
Пресека450,172511.827,301.020,1015 
Пресека460,081111.827,25479,6015 
Пресека471,25113.471,992.171,9015 
Пресека480,25263.471,97438,5115 
Пресека491,044511.827,286.176,8015 
Пресека500,82043.675,951.507,8715 
Пресека510,195011.827,281.153,1615 
Пресека520,201111.827,301.189,2315 
Пресека530,168811.827,25998,2215 
Пресека540,799311.827,274.726,7715 
Пресека550,880811.827,285.208,7315 
Пресека560,13343.675,94245,1915 
Пресека570,034511.827,25204,0215 
Пресека580,28312.204,87312,1015 
Пресека590,43782.204,87482,6415 
Пресека600,94982.204,861.047,0915 
Пресека610,85443.675,951.570,3715 
Пресека620,50323.675,95924,8715 
Пресека630,16413.471,97284,8815 
Бедина Варош640,49226.048,441.488,5215 
Бедина Варош650,09826.048,47296,9815 
Бедина Варош660,043219.458,10420,3015 
Бедина Варош670,054419.458,09529,2615 
Бедина Варош680,14846.048,45448,7915 
Братљево690,72616.605,412.398,1015 
Братљево700,10996.048,41332,3615 
Братљево710,541311.827,293.201,0515 
Братљево720,26172.677,26350,3215 
Братљево730,666024.036,708.004,2215 
Братљево740,636916.024,855.103,1115 
Братљево750,04392.677,2258,7715 
Братљево760,10682.677,25142,9715 
Братљево770,299019.458,162.909,0015 
Брезова780,032116.024,92257,2015 
Брезова790,30902.677,25413,6415 
Брезова800,099416.024,85796,4415 
Брезова810,041019.458,05398,8915 
Брезова820,006030.905,0092,7215 
Брезова830,055819.458,24542,8815 
Брезова840,139916.024,871.120,9415 
Брезова850,083319.458,22810,4315 
Брезова860,32314.980,59804,6115 
Брезова870,141119.458,191.372,7715 
Брезова880,15633.024,25236,35153.зона
Брезова890,25895.418,69701,45153.зона
Брезова900,68503.024,281.035,81153.зона
Брезова910,83233.024,271.258,55153.зона
Брезова920,31179.729,261.516,31153.зона
Брезова930,355811.022,681.960,93153.зона
Брезова940,12999.729,25631,92153.зона
Брезова950,100019.458,20972,9115 
Брезова960,13196.048,45398,8915 
Брезова970,08176.048,47247,0815 
Брезова980,05783.307,9695,6015 
Брезова990,04807.471,46179,3215 
Брезова1001,143719.458,1711.127,1515 
Брезова1011,31025.613,393.677,3315 
Брезова1021,77392.677,252.374,5915 
Брусник1030,25193.024,30380,91153.зона
Брусник1040,36932.736,85505,36153.зона
Брусник1050,34112.736,88466,77153.зона
Брусник1060,41461.338,66277,50153.зона
Брусник1071,32651.338,65887,86153.зона
Брусник1085,04231.653,974.169,92153.зона
Брусник10926,34433.307,8843.571,8915 
Брусник1101,26891.338,66849,31153.зона
Брусник1112,15792.490,342.686,95153.зона
Брусник1120,09021.338,6960,37153.зона
Брусник1130,52582.490,34654,71153.зона
Брусник1140,16441.338,63110,04153.зона
Брусник1151,46323.024,282.212,56153.зона
Брусник1163,16842.490,343.945,19153.зона
Брусник1170,14801.102,4381,58153.зона
Брусник1180,11213.024,26169,51153.зона
Брусник1190,13411.102,4673,92153.зона
Брусник1200,31322.490,33389,99153.зона
Брусник1211,11592.490,341.389,48153.зона
Брусник1220,25961.338,64173,76153.зона
Брусник1230,36363.024,28549,81153.зона
Будожеља1240,09134.980,61227,3615 
Будожеља1250,17784.980,60442,7715 
Будожеља1260,15674.980,60390,2315 
Будожеља1270,19782.677,25264,7815 
Будожеља1280,05396.048,42163,0115 
Будожеља1290,13954.980,57347,4015 
Будожеља1300,77442.677,251.036,6315 
Будожеља1310,43352.677,25580,2915 
Васиљевић и1320,17836.048,46539,2215 
Васиљевић и1330,316019.458,163.074,3915 
Васиљевић и1340,11196.048,44338,4115 
Васиљевић и1350,294912.144,931.790,7715 
Васиљевић и1360,68554.980,581.707,0915 
Васиљевић и1370,86916.048,442.628,3515 
Васиљевић и1388,28319.332,3238.650,2615 
Васиљевић и1390,60645.755,941.745,2015 
Васиљевић и1400,59742.677,25799,6915 
Васиљевић и1410,11366.048,42343,5515 
Васиљевић и1420,30862.677,25413,1015 
Васиљевић и1430,083419.458,15811,4115 
Васиљевић и1440,197211.825,051.165,9515 
Васиљевић и1450,111819.458,141.087,7115 
Васиљевић и1460,341212.489,072.130,6415 
Васиљевић и1470,249519.458,162.427,4115 
Васиљевић и1480,07562.677,25101,2015 
Васиљевић и1491,295820.433,7313.239,0115 
Васиљевић и1500,035616.024,72285,2415 
Васиљевић и1510,068816.024,85551,2515 
Васиљевић и1524,124816.024,8533.049,6515 
Васиљевић и1530,29898.538,141.276,0315 
Вионица1540,21301.338,64142,57153.зона
Вионица1551,20772.490,341.503,79153.зона
Вионица1560,16921.338,65113,25153.зона
Вионица1572,16154.442,984.801,76153.зона
Вионица1581,43429.729,266.976,85153.зона
Вионица1590,94082.490,341.171,46153.зона
Вионица1600,45872.490,34571,16153.зона
Вионица1610,43272.490,34538,78153.зона
Вионица1620,08812.490,35109,70153.зона
Вионица1631,05782.490,341.317,14153.зона
Врмбаје1640,60133.024,28909,25153.зона
Врмбаје1651,45781.102,46803,58153.зона
Врмбаје1660,16621.102,4791,61153.зона
Врмбаје1670,19372.490,35241,19153.зона
Врмбаје1681,57921.102,46870,50153.зона
Врмбаје1690,22082.490,35274,93153.зона
Врмбаје1700,44313.685,13816,44153.зона
Врмбаје1710,09211.102,5050,77153.зона
Врмбаје1720,92971.102,45512,48153.зона
Врмбаје1730,28321.102,47156,11153.зона
Врмбаје1740,06401.102,5035,28153.зона
Врмбаје1751,52381.102,45839,96153.зона
Врмбаје1760,20682.490,33257,50153.зона
Вучак1770,14562.762,09201,08153.зона
Вучак1780,23392.834,80331,53153.зона
Вучак1790,95332.490,341.187,02153.зона
Вучак1801,92201.338,651.286,44153.зона
Вучак1810,49981.102,46275,50153.зона
Вучак1820,80531.338,66539,01153.зона
Вучак1831,74552.490,342.173,44153.зона
Вучак1840,58603.024,28886,11153.зона
Вучак1850,47643.024,29720,38153.зона
Вучак1863,00142.933,014.401,58153.зона
Вучак1873,71962.719,965.058,58153.зона
Вучак1880,47483.024,28717,96153.зона
Вучак1890,46283.024,27699,82153.зона
Вучак1900,09233.024,27139,57153.зона
Вучак1910,08401.102,5046,30153.зона
Вучак1920,44881.102,45247,39153.зона
Вучак1930,15355.913,75453,88153.зона
Вучак1940,18651.102,47102,80153.зона
Вучак1950,14003.024,29211,70153.зона
Вучак1960,39861.338,66266,79153.зона
Вучак1970,79323.024,281.199,43153.зона
Вучак1980,45401.102,44250,26153.зона
Глеђица1990,34852.490,33433,94153.зона
Глеђица2000,12434.980,61309,5415 
Глеђица2010,06152.490,4176,58153.зона
Глеђица2020,05989.729,26290,90153.зона
Глеђица2030,11352.490,31141,33153.зона
Глеђица2040,24532.490,34305,44153.зона
Глеђица2050,06692.490,2883,30153.зона
Глеђица2060,01641.338,4110,98153.зона
Глеђица2070,01742.490,2321,67153.зона
Глеђица2080,12142.490,36151,16153.зона
Глеђица2090,13828.012,59553,67153.зона
Глеђица2100,03728.012,63149,03153.зона
Глеђица2110,28904.105,22593,20153.зона
Глеђица2120,50966.527,431.663,19153.зона
Глеђица2130,04141.338,6527,71153.зона
Глеђица2140,83782.490,341.043,20153.зона
Глеђица2150,18692.490,32232,72153.зона
Глеђица2160,14518.012,54581,31153.зона
Глеђица2170,03343.024,2550,51153.зона
Глеђица2180,03443.024,4252,02153.зона
Глеђица2190,09593.735,77179,13153.зона
Глеђица2200,05458.968,07244,38153.зона
Глеђица2210,009012.018,8954,08153.зона
Глеђица2220,19543.024,26295,47153.зона
Глеђица2230,06508.012,62260,41153.зона
Глеђица2240,06268.012,62250,79153.зона
Глеђица2250,13538.012,56542,05153.зона
Глеђица2263,47988.012,5713.941,08153.зона
Глеђица2270,07158.012,59286,45153.зона
Глеђица2281,40441.557,361.093,58153.зона
Глеђица2290,06111.736,0153,04153.зона
Глеђица2303,40362.490,344.238,06153.зона
Градац2310,94842.490,341.180,92153.зона
Градац2320,56962.490,34709,25153.зона
Градац2330,72052.490,34897,14153.зона
Градац2340,16731.338,67111,98153.зона
Градац2350,21591.338,68144,51153.зона
Градац2360,31191.338,67208,76153.зона
Градац2371,01492.490,331.263,72153.зона
Дајићи2380,20043.024,25303,03153.зона
Дајићи2391,04213.024,281.575,80153.зона
Дајићи2400,59222.490,34737,39153.зона
Дајићи2410,48009.729,252.335,02153.зона
Дајићи2420,60379.729,252.936,78153.зона
Дајићи2430,35342.677,25473,0715 
Дајићи2440,4393803,19176,42152. зона
Дајићи2450,35013.024,28529,40153.зона
Дајићи2460,16921.338,65113,25153.зона
Дајићи2470,45802.490,35570,29153.зона
Дајићи2480,18479.729,24898,50153.зона
Дајићи2490,10981.102,4660,52153.зона
Дајићи2504,36424.980,5810.868,1215 
Дајићи2510,19008.012,58761,19153.зона
Дајићи2520,1426803,2357,27152. зона
Дајићи2530,14991.338,63100,33153.зона
Дајићи2541,11538.012,574.468,21153.зона
Дајићи2550,44632.490,34555,72153.зона
Дајићи2560,09193.024,27138,97153.зона
Дајићи2571,99402.490,342.482,87153.зона
Деретин2581,08946.048,443.294,5915 
Деретин2590,07696.048,50232,5615 
Деретин2600,700816.024,845.615,1115 
Деретин2610,03312.677,3444,3115 
Деретин2620,07572.677,28101,3315 
Деретин2630,06362.677,2085,1415 
Деретин2640,08712.677,27116,5915 
Деретин2651,132016.024,859.070,0715 
Добри До2661,10016.048,443.326,9415 
Добри До2674,40486.048,4413.321,0815 
Добри До2686,97323.024,2810.544,44153.зона
Добри До2692,35612.490,342.933,74153.зона
Добри До2701,90972.823,472.695,99153.зона
Добри До2713,00802.490,343.745,47153.зона
Добри До2720,31587.376,571.164,76153.зона
Добри До2730,56072.490,33698,17153.зона
Добри До2741,84793.024,282.794,28153.зона
Добри До2750,64633.024,28977,29153.зона
Добри До2760,70113.024,281.060,16153.зона
Добри До2772,10583.024,283.184,26153.зона
Добри До2780,15999.729,27777,85153.зона
Добри До2790,20033.024,26302,88153.зона
Добри До2800,55568.012,582.225,89153.зона
Добри До2813,01052.490,343.748,58153.зона
Добри До2820,80891.338,66541,42153.зона
Добри До2830,20271.338,63135,67153.зона
Добри До2840,17251.338,67115,46153.зона
Добри До2851,15162.490,341.433,94153.зона
Добри До2860,61623.024,28931,78153.зона
Добри До2870,51173.024,27773,76153.зона
Добри До2880,32173.024,28486,45153.зона
Добри До2890,38633.024,28584,14153.зона
Добри До2900,23763.024,28359,28153.зона
Добри До2910,25061.338,67167,73153.зона
Добри До2920,63141.338,66422,61153.зона
Добри До2931,15603.024,271.748,03153.зона
Добри До2941,86571.338,651.248,76153.зона
Добри До2950,72663.024,281.098,72153.зона
Добри До2960,82143.024,281.242,07153.зона
Добри До2971,41842.490,341.766,15153.зона
Добри До2981,12471.338,65752,79153.зона
Добри До2990,23553.024,29356,11153.зона
Добри До3000,45821.338,65306,69153.зона
Добри До3011,24288.012,584.979,01153.зона
Добри До3021,34313.024,282.030,95153.зона
Добри До3032,00001.338,651.338,65153.зона
Добри До3040,21909.729,271.065,35153.зона
Добри До3050,36073.024,29545,43153.зона
Добри До3060,33828.449,111.428,74153.зона
Добри До3071,90053.024,282.873,82153.зона
Добри До3080,26853.024,28406,01153.зона
Добри До3096,00962.490,347.482,97153.зона
Добри До3104,73623.024,287.161,79153.зона
Добри До3110,47124.475,621.054,46153.зона
Добри До3122,00001.338,651.338,65153.зона
Добри До3130,03653.024,3855,19153.зона
Добри До3140,34369.729,251.671,49153.зона
Дубрава3150,828219.458,178.057,6315 
Дубрава3160,18862.677,25252,4615 
Дубрава3170,03443.472,0959,7215 
Ерчеге3180,56792.204,86626,0715 
Ерчеге3190,731716.024,855.862,6915 
Ерчеге3200,674716.024,865.405,9815 
Ерчеге3211,333311.827,287.884,6615 
Ерчеге3220,401916.024,863.220,1915 
Ерчеге3230,42874.980,571.067,5915 
Ерчеге3240,84095.661,512.380,3815 
Ерчеге3251,95422.490,342.433,31153.зона
Ерчеге3269,89151.338,656.620,64153.зона
Ерчеге3270,67252.677,25900,2315 
Ерчеге3280,482816.024,863.868,4015 
Ерчеге3290,13136.048,44397,0815 
Ерчеге3300,26712.677,24357,5515 
Ерчеге3310,73321.102,45404,16153.зона
Ерчеге3320,36358.012,571.456,29153.зона
Ерчеге3330,798216.024,866.395,5215 
Ерчеге3340,15493.024,27234,23153.зона
Ерчеге3350,08679.729,30421,76153.зона
Ерчеге3360,16803.024,29254,04153.зона
Ерчеге3370,43662.490,33543,64153.зона
Ерчеге3380,13382.490,36166,60153.зона
Ерчеге3390,79542.490,34990,41153.зона
Ерчеге3400,64982.490,34809,11153.зона
Ерчеге3410,50672.579,49653,51153.зона
Ерчеге3420,42383.024,28640,84153.зона
Ерчеге3430,10042.677,29134,4015 
Ерчеге3440,063024.036,67757,1615 
Ерчеге3450,18846.048,46569,7615 
Ерчеге34613,61673.307,8822.521,2015 
Ерчеге3475,43682.204,865.993,6915 
Ерчеге3480,07642.677,23102,2715 
Ерчеге3490,061116.024,88489,5615 
Ерчеге3500,095719.458,20931,0715 
Ерчеге3510,15786.048,42477,2215 
Ерчеге3520,50906.048,451.539,3315 
Ерчеге3530,02432.677,3732,5315 
Ерчеге3540,16206.048,46489,9215 
Ерчеге3550,24682.677,27330,3715 
Ерчеге3562,45976.915,748.505,3215 
Ерчеге3572,51926.048,447.618,6215 
Ерчеге3582,22066.048,446.715,5815 
Ерчеге3590,121719.458,181.184,0315 
Ерчеге3600,90477.471,463.379,7115 
Ерчеге3610,17427.471,47650,7615 
Ерчеге3620,13557.471,44506,1915 
Ерчеге3631,68597.177,476.050,2515 
Ерчеге3642,01406.048,446.090,7815 
Ерчеге3650,159819.458,201.554,7115 
Ерчеге3660,75396.048,442.279,9615 
Ерчеге3670,554519.458,185.394,7815 
Ерчеге3680,294419.458,192.864,2415 
Ерчеге3691,19247.471,464.454,4815 
Ерчеге3700,51682.677,24691,8015 
Ерчеге3711,144616.024,859.171,0215 
Ерчеге3720,288319.458,172.804,9015 
Ерчеге3730,475716.024,853.811,5115 
Ерчеге3740,146216.024,831.171,4215 
Ерчеге3750,285916.024,832.290,7515 
Ерчеге3760,008219.458,5479,7815 
Ерчеге3770,020527.471,22281,5815 
Ерчеге3780,04747.471,52177,0715 
Ерчеге3790,31119.331,761.451,5515 
Ерчеге3800,65226.048,441.972,4015 
Ерчеге3810,18126.048,45547,9915 
Ерчеге3820,29772.677,26398,5115 
Ерчеге3830,33142.677,25443,6215 
Ерчеге3842,07859.623,2910.001,0115 
Ерчеге3850,06236.048,48188,4115 
Ерчеге3862,95906.048,448.948,6715 
Ерчеге3873,75806.123,1611.505,4215 
Ерчеге3880,03266.048,4798,5915 
Ерчеге3890,11754.980,60292,6115 
Ерчеге3907,02572.677,259.404,7815 
Ерчеге3919,09752.677,2512.178,1415 
Ивањица3920,757327.471,1710.401,9615 
Ивањица3930,042530.905,65656,7515 
Ивањица3940,115327.471,211.583,7115 
Ивањица3950,376627.471,195.172,8215 
Ивањица3960,068430.904,531.056,9315 
Комадине3970,543116.024,864.351,5515 
Комадине3980,38994.980,58970,9615 
Комадине3990,917916.024,857.354,6015 
Комадине4000,308416.024,842.471,0315 
Комадине4010,03557.138,03126,7015 
Коритник4020,08002.490,3899,61153.зона
Коритник4031,33112.490,341.657,45153.зона
Коритник4040,51532.490,34641,64153.зона
Коритник4050,50022.490,34622,83153.зона
Коритник4061,06211.299,31690,00153.зона
Коритник4071,15308.905,915.134,25153.зона
Коритник4081,50707.064,855.323,36153.зона
Коритник4091,25102.490,341.557,71153.зона
Коритник4101,61353.847,323.103,82153.зона
Коритник4110,57891.102,45319,11153.зона
Коритник4120,27541.102,47151,81153.зона
Коритник4130,09401.102,4551,82153.зона
Коритник4140,23231.102,45128,05153.зона
Коритник4150,12821.102,4270,67153.зона
Коритник4160,62992.490,33784,33153.зона
Коритник4170,22191.102,43122,32153.зона
Косовица4180,26064.980,58648,9715 
Куманица4190,57073.024,27862,98153.зона
Куманица4200,12848.012,54514,41153.зона
Куманица4210,16301.102,4589,85153.зона
Куманица4220,55391.338,65370,74153.зона
Куманица4230,50241.338,65336,27153.зона
Куманица4240,17263.024,28261,00153.зона
Куманица4250,16754.803,10402,26153.зона
Куманица4260,01573.024,2023,74153.зона
Куманица4271,21681.338,65814,44153.зона
Куманица4280,055610.399,46289,10153.зона
Куманица4290,02208.012,7388,14153.зона
Куманица4300,02598.012,74103,76153.зона
Куманица4310,04143.024,4062,60153.зона
Куманица4320,07511.338,6250,27153.зона
Куманица4331,01683.024,271.537,54153.зона
Куманица4340,06892.490,2885,79153.зона
Куманица4350,97783.024,281.478,57153.зона
Куманица4360,86461.814,56784,44152. зона
Куманица4374,56174.912,3111.204,24152. зона
Куманица4381,09981.814,57997,83152. зона
Куманица4390,09618.012,59385,00153.зона
Кушићи4400,11116.048,42335,9915 
Кушићи4410,055016.024,91440,6815 
Кушићи4420,078416.024,87628,1715 
Кушићи4432,739019.458,1726.647,9615 
Кушићи4440,672416.024,855.387,5515 
Кушићи4451,97187.471,467.366,1115 
Кушићи4460,05812.204,8264,0515 
Кушићи4470,34087.471,451.273,1415 
Кушићи4480,41806.048,441.264,1215 
Кушићи4490,19986.048,45604,2415 
Кушићи4500,32226.048,45974,4015 
Кушићи4510,13096.277,85410,8815 
Кушићи4527,87652.204,868.683,2915 
Кушићи4530,34756.048,431.050,9215 
Кушићи4542,02382.204,862.231,1015 
Кушићи4550,06922.204,9176,2915 
Кушићи4560,11872.204,89130,8615 
Кушићи4570,58606.694,151.961,3815 
Кушићи4580,18037.471,44673,5515 
Кушићи4591,48205.904,334.375,1115 
Кушићи4601,51896.048,444.593,4915 
Кушићи4610,07604.980,53189,2615 
Кушићи4620,27545.732,24789,3315 
Кушићи4630,03982.677,1453,2815 
Кушићи4640,01706.048,2451,4115 
Кушићи4650,04638.766,74202,9515 
Кушићи4662,30434.980,585.738,3815 
Кушићи4670,07732.204,9285,2215 
Кушићи4680,82206.048,442.485,9115 
Кушићи4690,33184.980,59826,2815 
Кушићи4700,144416.024,861.156,9915 
Кушићи4710,080216.024,81642,6015 
Кушићи4720,040016.024,75320,5015 
Кушићи4730,74006.048,452.237,9215 
Кушићи4740,278719.458,162.711,5015 
Кушићи4751,11907.471,464.180,2815 
Мана4760,10442.677,20139,7515 
Мана4770,11699.605,99561,4715 
Мана4780,01849.605,9888,3815 
Мана4790,082717.877,87739,2515 
Маскова4802,03302.204,862.241,2415 
Маскова4811,26946.689,664.245,9315 
Маскова4820,28782.204,86317,2815 
Маскова4831,24636.048,443.769,0915 
Маскова4840,751811.827,284.445,8715 
Маскова4850,10916.048,40329,9415 
Маскова4860,66174.980,581.647,8215 
Маскова4871,00805.963,843.005,7715 
Маскова4880,06422.677,2685,9415 
Маскова4890,82565.642,822.329,3615 
Медовине4900,01492.677,1819,9515 
Медовине4910,27492.490,32342,30153.зона
Медовине4920,042319.458,16411,5415 
Медовине4931,34898.644,445.830,25153.зона
Медовине4940,33661.102,47185,54153.зона
Медовине4953,32753.024,285.031,64153.зона
Медовине4961,89681.338,651.269,58153.зона
Медовине4970,068716.024,89550,4515 
Медовине4981,24402.677,251.665,2515 
Медовине4990,80252.677,251.074,2515 
Медовине5000,24962.204,85275,1715 
Медовине5010,035116.024,79281,2415 
Медовине5020,030216.024,83241,9815 
Медовине5030,37592.677,25503,1915 
Медовине5040,75522.677,251.010,9315 
Медовине5050,45372.204,85500,1715 
Медовине5063,04905.146,217.845,3915 
Медовине5070,39736.048,451.201,5215 
Медовине5080,92604.980,582.306,0115 
Медовине5090,99406.048,443.006,0715 
Медовине5101,76932.257,621.997,2015 
Медовине5110,12662.204,90139,5715 
Медовине5120,244916.024,871.962,2415 
Медовине5131,09256.048,443.303,9615 
Медовине5140,37832.677,24506,4015 
Медовине5150,268216.024,832.148,9315 
Медовине5160,143416.024,831.148,9815 
Медовине5170,836219.458,178.135,4615 
Медовине5181,703116.024,8513.645,9615 
Медовине5191,79544.980,584.471,0715 
Медовине5200,09955.506,43273,9515 
Медовине5210,025916.024,71207,5215 
Медовине5220,04562.677,1961,0415 
Медовине5230,075616.024,87605,7415 
Медовине5243,50821.102,451.933,81153.зона
Медовине5251,86951.504,011.405,87153.зона
Медовине5260,25701.102,45141,67153.зона
Медовине5272,70191.102,451.489,36153.зона
Медовине5280,37095.913,751.096,70153.зона
Медовине5290,61661.102,45339,89153.зона
Медовине5300,35241.338,65235,87153.зона
Медовине5310,60652.490,34755,20153.зона
Медовине5320,54756.466,361.770,16153.зона
Медовине5330,03592.677,1648,0615 
Медовине5340,047417.263,50409,1415 
Медовине5350,029310.747,78157,4515 
Медовине5360,01262.676,9816,8715 
Медовине5370,15503.024,26234,38153.зона
Медовине5380,08653.024,28130,80153.зона
Медовине5390,24249.729,251.179,19153.зона
Медовине5400,07759.729,29377,01153.зона
Медовине5410,40133.024,27606,82153.зона
Медовине5421,14432.703,771.546,96153.зона
Медовине5430,06571.338,6643,97153.зона
Медовине5442,09122.490,342.603,90153.зона
Медовине5450,40581.102,46223,69153.зона
Медовине5465,07791.338,653.398,77153.зона
Медовине5470,91331.338,65611,30153.зона
Медовине54812,18921.653,9710.080,31153.зона
Медовине5490,48263.024,29729,76153.зона
Медовине5501,11601.338,66746,97153.зона
Медовине5510,38943.024,27588,83153.зона
Медовине5520,08622.204,8795,0315 
Медовине5531,03131.338,65690,28153.зона
Медовине5540,29428.012,581.178,65153.зона
Медовине5550,33722.490,33419,87153.зона
Медовине5560,26492.490,34329,85153.зона
Медовине5570,74863.024,271.131,99153.зона
Медовине5580,69903.024,281.056,98153.зона
Медовине5590,06804.980,59169,3415 
Медовине56024,88076.048,4475.244,7115 
Медовине56111,72456.048,4435.457,4715 
Медовине5620,19624.980,58488,5915 
Медовине5630,09454.980,53235,3315 
Медовине5640,51813.220,07834,1615 
Медовине5650,99092.677,251.326,4415 
Медовине5661,173612.960,227.605,0615 
Медовине5670,258016.024,842.067,2115 
Медовине5680,079416.024,81636,1915 
Медовине5690,47913.024,27724,47153.зона
Медовине5701,34031.338,66897,10153.зона
Медовине5711,16221.338,65777,89153.зона
Медовине5723,11863.307,885.157,9815 
Медовине5731,1346803,19455,65152. зона
Медовине5740,8328803,19334,45152. зона
Медовине5752,12162.677,252.840,0315 
Медовине5760,01425.914,0841,99153.зона
Опаљеник5770,79606.048,442.407,2815 
Опаљеник5780,16243.307,88268,6015 
Опаљеник5790,670619.458,176.524,3215 
Опаљеник5800,10603.307,92175,3215 
Опаљеник5810,03476.048,41104,9415 
Опаљеник5820,40146.048,431.213,9215 
Опаљеник5830,25456.048,45769,6615 
Опаљеник5840,165324.036,721.986,6315 
Опаљеник5850,50006.048,441.512,1115 
Опаљеник5860,05804.980,52144,4415 
Опаљеник5870,445019.458,184.329,4415 
Опаљеник5882,84505.234,467.446,0215 
Опаљеник5891,57546.048,444.764,3615 
Опаљеник5900,391416.024,863.136,0615 
Прилике5910,35353.780,28668,1615 
Прилике5920,023819.457,98231,5515 
Прилике5930,06046.048,51182,6615 
Прилике5940,06546.048,47197,7815 
Прилике5950,03784.301,0681,2915 
Прилике5960,034219.458,19332,7315 
Равна Гора5970,751016.024,856.017,3315 
Равна Гора5980,136416.024,851.092,8915 
Равна Гора5992,44836.048,447.404,2015 
Равна Гора6000,41816.048,431.264,4315 
Равна Гора6010,11176.048,43337,8115 
Равна Гора6020,77226.048,452.335,3015 
Равна Гора6030,32796.048,43991,6415 
Равна Гора6040,01844.980,4345,8215 
Равна Гора6050,18696.048,42565,2315 
Равна Гора6062,97466.312,759.388,9515 
Равна Гора6070,45736.307,651.442,2415 
Равна Гора6080,28877.471,461.078,5115 
Равна Гора6090,20626.048,45623,5915 
Равна Гора6100,17116.048,45517,4415 
Равна Гора6110,62052.204,87684,0615 
Равна Гора6120,236716.024,841.896,5415 
Равна Гора6130,296024.036,693.557,4315 
Равна Гора6140,12083.472,02209,7115 
Равна Гора6150,088016.024,89705,0915 
Равна Гора6160,155819.458,151.515,7915 
Равна Гора6172,32916.048,447.043,7115 
Равна Гора6181,80486.048,445.458,1115 
Равна Гора6191,01386.048,443.065,9515 
Равна Гора6200,76776.048,442.321,6915 
Равна Гора6210,31856.048,45963,2115 
Равна Гора6220,13236.048,45400,1015 
Равна Гора6230,36872.204,85406,4715 
Равна Гора6241,83746.048,445.556,7015 
Равна Гора6250,73867.180,342.651,7015 
Равна Гора6260,10306.048,45311,4915 
Равна Гора6271,464216.024,8511.731,7915 
Равна Гора6280,188916.024,831.513,5515 
Равна Гора6290,17702.677,23236,9415 
Равна Гора6300,11697.471,43436,7115 
Равна Гора6310,72326.338,082.291,8515 
Радаљево6320,377319.458,183.670,7815 
Радаљево6330,198119.458,151.927,3315 
Радаљево6340,555119.458,175.400,6215 
Радаљево6350,04103.307,8067,8115 
Ровине6360,16292.677,23218,0615 
Рокци6370,07657.471,50285,7815 
Рокци6380,55202.677,25738,9215 
Свештица6390,78702.677,261.053,5015 
Свештица6400,39266.048,451.187,3115 
Свештица6410,41306.048,451.249,0015 
Свештица6420,004719.457,4545,7315 
Свештица6430,20214.980,60503,2915 
Свештица6440,88814.980,582.211,6315 
Свештица6450,812520.642,348.385,9515 
Свештица6460,04632.677,3261,9815 
Свештица6470,38736.048,441.171,2815 
Свештица6480,13066.048,47394,9615 
Свештица6490,95613.390,911.621,0215 
Сивчина6500,164019.458,171.595,5715 
Сивчина6510,015019.458,00145,9415 
Сивчина6521,20592.677,251.614,2515 
Сивчина6530,04392.677,2258,7715 
Сивчина6540,02802.677,1437,4815 
Смиљевац6550,55446.048,451.676,6315 
Смиљевац6560,30266.048,45915,1315 
Смиљевац6576,38458.185,8926.131,4015 
Смиљевац6581,12286.048,443.395,5915 
Смиљевац6592,03366.048,446.150,0515 
Смиљевац6600,37092.204,85408,8915 
Смиљевац6611,214516.024,859.731,0915 
Смиљевац6621,58664.980,583.951,0915 
Смиљевац6631,26434.980,583.148,4715 
Смиљевац6640,16557.471,48618,2615 
Смиљевац6650,122610.296,74631,1915 
Смиљевац6660,05086.048,43153,6315 
Смиљевац6670,08486.048,47256,4515 
Смиљевац6680,020419.458,33198,4715 
Смиљевац6690,081116.913,93685,8615 
Смиљевац6700,03857.471,43143,8315 
Смиљевац6710,02714.980,4467,4915 
Смиљевац6720,111516.024,84893,3915 
Смиљевац6730,026724.036,70320,8915 
Смиљевац6740,93376.959,253.248,9315 
Смиљевац6750,293116.024,842.348,4415 
Смиљевац6761,55539.239,057.184,7515 
Смиљевац6770,216519.458,152.106,3515 
Смиљевац6780,02232.204,9324,5815 
Смиљевац6790,159916.024,831.281,1915 
Смиљевац6800,13242.204,83145,9615 
Смиљевац6810,33138.448,691.399,5215 
Смиљевац6820,18522.204,86204,1715 
Смиљевац6830,063816.024,92511,1915 
Смиљевац6840,49396.048,431.493,6615 
Смиљевац6850,03857.471,43143,8315 
Чечина6860,03421.338,6022,89153.зона
Чечина6872,05802.490,342.562,56153.зона
Чечина6882,20003.024,283.326,70153.зона
Чечина6892,39042.490,342.976,45153.зона
Чечина6900,49673.024,28751,08153.зона
Чечина6910,21469.729,261.043,95153.зона
Чечина6922,00869.740,819.782,70153.зона
Чечина6932,77181.102,451.527,89153.зона
Чечина6940,71353.735,801.332,75153.зона
Чечина6950,35702.490,34444,53153.зона
Чечина6960,40362.490,34502,55153.зона
Шареник6970,878517.880,447.853,9915 
Шареник6980,95286.048,442.881,4815 
Шареник6990,380711.827,292.251,3215 
Шареник7001,01308.012,584.058,37153.зона
Шареник7010,373911.827,282.211,1115 
Шареник7022,72832.677,253.652,1715 
Шареник7030,71602.677,25958,4615 
Шареник7041,71442.677,252.294,9415 
Шареник7050,42462.677,25568,3815 
Шареник7061,256216.024,8510.065,2115 
Шареник7070,60268.012,582.414,19153.зона
Шареник7081,22806.048,443.713,7415 
Шуме7090,051834.719,88899,2515 
Шуме7100,213130.904,503.292,8715 
Шуме7110,07422.677,2299,3315 
Шуме7120,042334.719,86734,3315 
Шуме7130,27997.471,451.045,6315 
Лиса7140,600522.631,876.795,2215 
Лиса7150,93703.675,961.722,1815 
Лиса7160,11452.677,29153,2715 
Лиса7170,57219.739,782.786,0715 
Лиса7180,600011.827,283.548,1815 
Лиса7190,613811.827,273.629,7915 
Лиса7201,12904.980,582.811,5415 
Лиса7210,50004.980,581.245,1515 
Лиса7220,092327.471,181.267,7915 
Лиса7230,332927.471,194.572,5815 
Лиса7240,808525.990,3410.506,5915 
Лиса7250,50709.511,832.411,2515 
Лиса7260,18453.675,93339,1115 
Лиса7270,66183.675,941.216,3715 
Лиса7280,179127.471,192.460,0415 
Лиса7290,244227.471,173.354,2315 
Луке7302,87233.675,955.279,2215 
Луке7310,15383.675,94282,6815 
Луке7320,24883.675,96457,2915 
Луке7330,02001.627,0016,2715 
Луке7340,09701.627,0178,9115 
Луке7350,00492.204,085,4015 
Луке7360,00881.627,277,1615 
Луке7370,00602.205,006,6115 
Луке7380,038824.036,60466,3115 
Луке7390,03002.205,0033,0715 
Луке7400,045527.471,21624,9715 
Луке7410,078010.691,79416,9815 
Луке7420,04473.675,8482,1615 
Луке7431,06514.980,582.652,4115 
Луке7440,13124.980,56326,7315 
Луке7450,049019.458,16476,7315 
Луке7460,175719.458,171.709,4015 
Луке7470,036027.471,11494,4815 
Луке7480,03934.980,6697,8715 
Луке7490,202811.827,271.199,2915 
Луке7500,44273.953,26875,0515 
Луке7510,04943.675,9190,8015 
Луке7520,17914.980,57446,0115 
Луке7530,22923.675,96421,2615 
Луке7540,19394.980,56482,8715 
Луке7550,13423.675,93246,6615 
Осоница7560,76761.626,98624,4315 
Осоница7570,45611.626,99371,0315 
Осоница7580,17601.626,99143,1715 
Осоница7590,26911.626,98218,9115 
Осоница7600,58071.626,98472,3915 
Осоница7614,25803.675,957.826,1015 
Осоница7620,71401.626,97580,8315 
Осоница7630,06624.980,51164,8615 
Осоница7640,141820.985,611.487,8815 
Укупно 631,6387    
 • Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по груписаним јединицама јавним надметањима (комплексима), која су предмет давања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради општине ИВАЊИЦА, у канцеларији бр 31 сваког радног дана од 10 до 14 часова, као и на званичној интернет презентацији Управе за пољопривредно земљиште.

Контакт мејл gisupz@minpolj.gov.rs, тел.011/3348054.

 • Земљиште из Јавног огласа даје се у виђеном стању.
 • Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се извршити:
КОДанаОд (часова)
Бедина Варош04.08.202310
Братљево04.08.202310
Брезова04.08.202310
Брусник04.08.202310
Будожеља04.08.202310
Чечина04.08.202310
Дајићи04.08.202310
Деретин04.08.202310
Добри До04.08.202310
Дубрава04.08.202310
Ерчеге04.08.202310
Глеђица04.08.202310
Градац04.08.202310
Ивањица04.08.202310
Комадине04.08.202310
Коритник04.08.202310
Косовица04.08.202310
Куманица04.08.202310
Кушићи04.08.202310
Лиса04.08.202310
Луке04.08.202310
Мана04.08.202310
Маскова04.08.202310
Медовине04.08.202310
Мочиоци04.08.202310
Опаљеник04.08.202310
Осоница04.08.202310
Пресека04.08.202310
Прилике04.08.202310
Радаљево04.08.202310
Равна Гора04.08.202310
Рокци04.08.202310
Ровине04.08.202310
Шареник04.08.202310
Сивчина04.08.202310
Смиљевац04.08.202310
Шуме04.08.202310
Свештица04.08.202310
Васиљевићи04.08.202310
Вионица04.08.202310
Врмбаје04.08.202310
Вучак04.08.202310
 • Уколико након расписивања Јавног огласа дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.
 • Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног земљишта у својини Републике Србије сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на коришћење.
 • Пољопривредно земљиште у својини Републике Србије груписано у јединице јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. Јавног огласа није било издато у закуп најмање последње три агроекономске године и није било предмет коришћења.
 • Пољопривредно земљиште у својини Републике Србије груписано у јединице јавних надметања означених *** и **** у табели тачке 1. Јавног огласа је Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине ИВАЊИЦА обележено за давање на коришћење у непољопривредне сврхе.
 • Земљиште из Јавног огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе, осим за земљиште из тачке 8. Јавног огласа.
 • Земљиште из Јавног огласа не може се давати у подзакуп.
 • Република Србија, односно Министарство и јединица локалне самоуправе нема обавезу накнаде стварне штете и измакле добити настале због евентуалне немогућности реализације закупа, односно коришћења земљишта које је предмет јавног надметања услед заузећа од стране трећих лица.

II

– Услови за пријављивање на јавно надметање-

 1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини

Републике Србије за пољопривредну производњу има:

 • физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и

налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа и које је власник најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта;

 • физичко лице – уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године на подручју јединице локалне самоуправе која спроводи јавно надметање, а чија се парцела граничи са земљиштем у својини Републике Србије које је предмет закупа;
 • правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, које је власник пољопривредног земљишта најмање 10 ха у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа и има седиште на подручју јединице локалне самоуправе којој припада та катастарска општина.
 • Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Србије за пољопривредну производњу за бројеве јединица јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. Јавног огласа има:

-за бројеве јединица јавних надметања означених * у табели тачке 1. Јавног огласа има физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу;

-за бројеве јединица јавних надметања означених ** у табели тачке 1. Јавног огласа има правно лице и предузетник које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу, које је у својству претежне делатности регистровано или има у оснивачком акту наведену енергетску делатност прописану законом којим се уређује област енергетике, а за чије обављање се користе обновљиви извори од биомасе и сточарства и да у року од три године од дана закључења уговора о коришћењу земљишта достави доказ о прибављеној употребној дозволи за енергетски објекат за чији рад се планира коришћење обновљивих извора од биомасе који гласи на име лица са којим је закључен уговор о коришћењу, у супротном уговор престаје да важи, а Регистрованом пољопривредном газдинству се утврђује пасиван статус .

 • Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Србије у непољопривредне сврхе за бројеве јединица јавних надметања означених *** и **** у табели тачке 1. Јавног огласа има физичко и правно лице:

-бројеви јединица јавних надметања означених *** у табели тачке 1. овог огласа дају се на коришћење за електране на енергију ветра са пратећом инфраструктуром (објекти ветрењаче, далеководи, пилони, други објекти у функцији електране, расвета и др.) и опреме за производњу електричне енергије коришћењем енергије ветра, односно за електране на сунчеву енергију са пратећом инфраструктуром (објекти соларних панела, далеководи, други објекти у функцији електране, расвета и др.) и опреме за производњу електричне енергије коришћењем сунчеве енергије;

-бројеви јединица јавних надметања означених **** у табели тачке 1. овог огласа дају се на коришћење за извођење геолошких истражних радова, односно експлоатацију минералних сировина глине, шљунка, песка, камена и др, односно за одлагање јаловине, пепела, шљаке и других опасних и штетних материја на пољопривредном земљишту на одређено време.

 • Поступак јавног надметања спроводи се електронским путем, преко веб-апликације за спровођење јавног надметања – https://gp.upz.minpolj.gov.rs/InzemBid (у даљем тексту: Апликација) која се налази на званичној интернет презентацији Управе за пољопривредно земљиште.
 • Поступак јавног надметања одржава се ако је благовремено достављена најмање једна уредна пријава на јавни оглас у Апликацији за спровођење јавног надметања и ако се достави доказ о уплати депозита за свако јавно надметање појединачно.
 • Понуђач je дужан да заједно са пријавом за јавно надметање достави доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. Јавног огласа, за свако јавно надметање појединачно, на рачун општинске управе ИВАЊИЦА број: 840-1239804-84, осим ако је за јединицу јавног надметања утврђен износ депозита мањи од 1.000 динара, понуђач не мора да уплати депозит и достави доказ ради учешћа на јавном надметању за ту јединицу јавног надметања.
 • Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину, односно накнаду. Ако најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа.
 • Најповољнији понуђач јесте понуђач који испуњава услове за закуп и коришћење пољопривредног земљишта из прописа којим се уређује управљање и располагање пољопривредним земљиштем у својини Републике Србије и понуди највишу цену закупа за јединицу јавног надметања.
 • Ако се за јединицу јавног надметања пријави више учесника који испуњавају услове за закуп и коришћење пољопривредног земљишта и која су понудила највишу цену закупа у истом износу, даје се у закуп оном понуђачу чија је пријава прва пристигла у Апликацију.
 • Ако најповољнији понуђач након формирања ранг листе одустане од закупа или коришћења, односно ако престане да испуњава услове за закуп или коришћење, депозит му се не враћа, а та јединица јавног надметања није реализована у спроведеном кругу јавног надметања.
 • Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у својини Републике Србије немају правна и физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која:
 • су у пасивном статусу;
 • нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у својини Републике Србије;
 • су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у својини Републике Србије;
 • су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у својини Републике Србије у закуп;
 • су бесправно користила пољопривредно земљиште у својини Републике Србије;
 • су дала закупљено пољопривредно земљиште у својини Републике Србије у подзакуп.

III

– Документација за пријављивање на јавно надметање –

 1. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Србије за пољопривредну производњу понуђач доказује следећом докуменатацијом:

– за физичко лице:

-доказ о месту пребивалишта три године у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа;

-као доказ о власништву најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта извод из јавне евиденције о непокретности (не старији од шест месеци);

-за физичко лице које подноси понуду за парцелу са којом се граничи: :

-доказ о месту пребивалишта три године на подручју јединице локалне самоуправе која спроводи јавно надметање;

-као доказ о власништву пољопривредног земљишта које се граничи са земљиштем које је предмет закупа извод из јавне евиденције о непокретности и катастарски план (не старији од шест месеци);

-за правно лице:

-као доказ о власништву најмање 10 ха пољопривредног земљишта правног лица у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа извод из јавне евиденције о непокретности (не старији од шест месеци);

-као доказ да има седиште на подручју јединице локалне самоуправе у којој се налази земљиште које је предмет закупа извод из привредног регистра (не старији од шест месеци).

 • Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Србије за пољопривредну производњу за бројеве јединица јавних надметања означени * у табели тачке 1. Јавног огласа понуђач доказује следећом докуменатацијом:

-за физичка лица личном картом или очитаном личном картом за личне карте са чипом;

– за правна лица изводом из привредног регистра (не старији од шест месеци);

 • Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Србије за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства понуђач за бројеве јединица јавних надметања означених ** у табели тачке 1. Јавног огласа доказује следећом докуменатацијом:

-изводом из привредног регистра (не старији од шест месеци), односно оснивачким актом као доказ да је регистровано за енергетску делатност за чије обављање се користе обновљиви извори од биомасе и сточарства.

 • Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Србије у непољопривредне сврхе означених *** и **** у табели тачке 1. Јавног огласа доказује следећом докуменатацијом:

-за физичка лица личном картом или очитаном личном картом за личне карте са чипом;

-за правна лица изводом из привредног регистра (не старији од шест месеци).

Понуђач се пријављује и прилаже скенирану, односно фотографисану документацију којом доказује испуњеност услова за остваривање права закупа и коришћења путем Апликације , и то:

1.за закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Србије за пољопривредну производњу документацију наведену у делу III тачка 1. Јавног огласа и доказ о уплати депозита;

2.за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Србије за пољопривредну производњу документацију наведену у делу III тачка 2. овог огласа;

3.за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Србије за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства документацију наведену у делу III тачка 3. Јавног огласа;

4. за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Србије у непољопривредне сврхе документацију наведену у делу III тачка 4. Јавног огласа и доказ о уплати депозита;

Понуђач одговара за тачност података које уноси у Апликацију, као и за веродостојност исправа које прилаже, а које морају да буду читљиве.

IV

– Рок за подношење пријаве –

Рок за пријављивање и подношење документације у Апликацију је до 14:00 сати, дана 09.08.2023. године.

Непотпуне пријаве неће се разматрати.

Једном поднета пријава са понудом не може се мењати.

V

– Јавно надметање –

Отварање понуда за давање у закуп и на коришћење земљишта из дела I. тачке 1. Јавног огласа одржаће, и то:

КОДанаПочетак у (часова)
Бедина Варош18.08.202313:00
Братљево18.08.202313:00
Брезова18.08.202313:00
Брусник18.08.202313:00
Будожеља18.08.202313:00
Чечина18.08.202313:00
Дајићи18.08.202313:00
Деретин18.08.202313:00
Добри До18.08.202313:00
Дубрава18.08.202313:00
Ерчеге18.08.202313:00
Глеђица18.08.202313:00
Градац18.08.202313:00
Ивањица18.08.202313:00
Комадине18.08.202313:00
Коритник18.08.202313:00
Косовица18.08.202313:00
Куманица18.08.202313:00
Кушићи18.08.202313:00
Лиса18.08.202313:00
Луке18.08.202313:00
Мана18.08.202313:00
Маскова18.08.202313:00
Медовине18.08.202313:00
Мочиоци18.08.202313:00
Опаљеник18.08.202313:00
Осоница18.08.202313:00
Пресека18.08.202313:00
Прилике18.08.202313:00
Радаљево18.08.202313:00
Равна Гора18.08.202313:00
Рокци18.08.202313:00
Ровине18.08.202313:00
Шареник18.08.202313:00
Сивчина18.08.202313:00
Смиљевац18.08.202313:00
Шуме18.08.202313:00
Свештица18.08.202313:00
Васиљевићи18.08.202313:00
Вионица18.08.202313:00
Врмбаје18.08.202313:00
Вучак18.08.202313:00

Након истека рока за пријаву из дела IV Јавног огласа, а пре дана одређеног за отварање понуда из дела V овог огласа, надлежни орган јединице локалне самоуправе утврђује испуњеност услова за остваривање права закупа и коришћења свих подносилаца захтева на основу документације приложене у Апликацији.

На дан отварања понуда, из дела V Јавног огласа, из Апликације се према висини понуде аутоматски формира ранг листа понуђача за које је утврђено да испуњавају услове за закуп и коришћење пољопривредног земљишта.

Ранг листа понуђача објављује се на званичној интернет презентацији Управе за пољопривредно земљиште и садржи списак лица који испуњавају услове за остваривање права закупа и коришћења пољопривредног земљишта рангираних према висини понуде, време доставе захтева и списак лица који не испуњавају услове за остваривање права закупа пољопривредног земљишта.

VI

– Плаћање закупнине –

Закупнина ће бити прерачуната у евре по средњем курсу Народне банке Србије на дан отварања понуда .

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

VII

– Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања –

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од коначности одлуке о давању у закуп, односно одлуке о давању на коришћење уплати закупнину, односно накнаду за коришћење у износу утврђеном одлуком, умањеном за износ уплаћеног депозита, као и да у року од 3 дана од дана уплате, Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде преко Општинске/Градске управе општине ИВАЊИЦА , достави доказ о уплати.

Уколико је период закупа или коришћења дужи од једне године, закупнина или накнада за коришћење се плаћа најкасније до 30.септембра за сваку наредну годину закупа, односно коришћења, а уз доказ о уплати за прву годину закупа или коришћења потребно је доставити и средство обезбеђења плаћања закупнине за наредне године закупа и то:

 • гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта
 • или уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца
 • или доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине, односно накнаде као средство обезбеђења плаћања закупнине, односно накнаде, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина, односно накнада за последњу годину закупа.

Ову одлуку објавити на званичној интернет презентацији Управе за пољопривредно земљиште, у службеном гласилу јединице локалне самоуправе, на огласној табли и званичној интернет презентацији општине ИВАЊИЦА, с тим што ће се рок за подношење пријаве рачунати од дана објављивања на интернет презентацији Управе за пољопривредно земљиште.

Ова одлука се може објавити и у другим средствима јавног информисања, што не утиче на поступак јавног надметања.

Председник општине

Дана: 27.07.2023. године

Момчило Митровић

О Аутору

WEB MASTER