Aktuelnosti Vesti

Poljoprivreda – Rang lista za dodelu podsticaja

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKA UPRAVA

Broj: 320-16/4/2023-01

27.06.2023. godine

Ivanjica

             U skladu sa Programom mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Ivanjica za 2023. godinu, 01 Broj: 06-16/2023 od 25.05.2023. godine i Javnim pozivom za dodelu podsticajnih sredstava u poljoprivredi u 2023. godini na teritoriji opštine Ivanjica, broj 320-16/2023-01 od 26.05.2023. godine (u daljem tekstu: Javni poziv), a na osnovu predloga Odeljenja za poljoprivredu i zaštitu životne sredine Opštinska uprava opštine Ivanjica donosi

O D L U K U

O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA DODELU PODSTICAJA I UTVRĐIVANJU

KONAČNE RANG LISTE PODNETIH ZAHTEVA

U skladu sa glavom VI Javnog poziva utvrđuje se preliminarna rang lista podnetih zahteva i ODOBRAVA/PRIZNAJE  PRAVO NA PODSTICAJE sledećim podnosiocima:

R. brIme i prezimeAdresa BPGBroj zahtevaBroj bodovaIznos podsticaja
1Darko ObradovićSivčina716448000830320-16-64/2023-0910039000.00
2  Slobodan NikolićDruge Proleterske brigade br. 73  716154016984  320-16-55/2023-09100  49560.00
3Slavko MaričićBratljevo715972000699320-16-47/2023-0910043170.84
4Aleksa ČolovićStarovlaška br. 44716154013268320-16-17/2023-09100  41462.50
5Marko LeposavićKapetana Jakovića 59716154006490320-16-56/2023-0990  50000.00
6Mladen PopovićJavorska 43716227000519320-16-61/2023-099050000.00
7Stefan SovićKoritnik716154013624320-16-27/2023-099049833.34
8Anđela PerišićŠume bb716499003780320-16-16/2023-099041329.16
9Lazar PandurevićMiće Matović 30716278002888320-16-66/2023-0980  50000.00
10Radulka BojovićRadaljevo716405001486320-16-53/2023-098028518.75
11Milenko PantelićRadaljevo716405002121320-16-52/2023-098050000.00
12Boban StanićOpaljenik716154007608320-16-51/2023-098050000.00
13Dragoljub ZlatićOsonica716367001631320-16-82/2023-098035000.00
14Marija TomićPreseka716375001419320-16-81/2023-098052000.00
15Jablan KovačevićKoritnik716235001014320-16-76/2023-098046020.00
16Petar KneževićBratljevo716154016712320-16-11/2023-0980129458.34
17Vukašin BogdanovićKumanica716251000108320-16-46/2023-0980  52000.00
18Milenko ProdanovićBudoželja716014000465320-16-36/2023-098029867.50
19Miroslav NerandžićDobri Do716120000791320-16-48/2023-098029520.84
20Momir MladenovićPrilike716383001780320-16-38/2023-098012864.59
21Vojislav ZarićBrezova715999002285320-16-30/2023-098031145.84
22Milan KovačevićBukovica746720000393320-16-25/2023-098050000.00
23Vladimir SićovićPreseka716375000843320-16-18/2023-0980150000.00
24Predislav TomaševićVrmbaje716057000041320-16-12/2023-098038737.29
25Goran StevanovićRadaljevo716405001168320-16-10/2023-098050000.00
26Dušan OcokoljićBrezova715999002668320-16-2/202380129458.34
27Milorad Marković13 Septembar 192716154011761320-16-68/2023-097050000.00
28Branko VratonjićDubrava716138001234320-16-54/2023-097050000.00
29Vladimir Glavinić13 septembar 24/28716154015899320-16-60/2023-097041539.59
30Mirko StojkovićStarovlaška bb716154005150320-16-59/2023-097027291.67
31Dragutin RozgićOsonica716154004072320-16-83/2023-097035000.00
32Zoran MarinkovićGradac716081000196320-16-77/2023-0170118245.84
33Miloš TomićPreseka716375000215320-16-79/2023-097092355.25
34Mlađo ĐuraševićLuke716286000104320-16-75/2023-0970150000.00
35Pavlina LukovićDubrava716138001013320-16-49/2023-097050000.00
36Slađana DraškovićJavorska bb716472000208320-16-31/2023-097050000.00
37Sunčica JelićBedina Varoš715964001410320-16-32/2023-097050000.00
38Dušica BakovićSveštica716430001150320-16-43/2023-097050000.00
39Boško MladenovićPrilike716383002213320-16-50/2023-097050000.00
40Ljubinka JerotijevićOsonica716367000589320-16-14/2023-097036290.59
41Radojica TomićevićDruge Proleterske brigade bb  716065000314320-16-9/2023-097019791.67
42Milojica MilutinovićKumanica7162510000442320-16-8/2023-097022652.50
43Nebojša MilićevićLisa716278000192320-16-7/2023-0970129458.34
44Milisav MarkovićMočioci716332000167320-16-6/2023-097028166.66
45Miloš OcokoljićUroša Stefanovića 16716154002070320-16-5/2023-09709906.25
46Savo NedeljkovićPerse Rajević 2/3716154017093320-16-4/2023-097037025.84
47Momčilo CukavacMočioci716332000264320-16-63/2023-0960111380.21
48Miljko StojanovićMočioci716332000230320-16-57/2023-096081642.71
49Slobodanka JovićevićVojvode Petra Bojovića bb716154006946320-16-58/2023-096050000.00
50Milivoje ĆurčićPreseka716375000070320-16-85/2023-096022652.50
51Mile VasilijevićJavorska bb716154011206320-16-84/2023-096014875.00
52Dragan VasilijevićNade Popović 32716472000089320-16-80/2023-096049150.00
53Radovan DamljanovićDubrava716138001463320-16-73/2023-0960160863.09
54Jovan PoledicaBedina Varoš715964000820320-16-72/2023-096050000.00
55Sredoje MaričićBratljevo715972000044320-16-71/2023-096041600.00
56Željko Marković13. septembar bb716154017301320-16-70/2023-096049560.00
57Goran SavićBukovica746720000059320-16-69/2023-0960180000.00
58Milisav ČekerevacBrezova715999001548320-16-28/2023-096050000.00
59Dragan JovovićLisa716278000168320-16-33/2023-096029520.84
60Milovan MilinkovićBudoželja716014000139320-16-40/2023-096034287.50
61Božana PetrovićPerse Rajević 5/39716154016780360-16-41/2023-096050000.00
62Slavoljub VučetićVionica716049000518320-16-44/2023-096050000.00
63Pajo JovanovićDobri Do716120000660320-16-45/2023-096022652.50
64Dragan PantovićLisa716278000443320-16-29/2023-096095318.16
65Vojo TošovićRadaljevo716405000072320-16-26/2023-0960100000.00
66Milun GrkovićBrezova715999001025320-16-22/2023-096050000.00
67Tomislav VratonjićLisa716278002314320-16-21/2023-096073192.71
68Milivoje BorisavljevićMočioci716332000248320-16-15/2023-096042900.00
69Mirjana ŠuluburićLisa716278002462320-16-13/2023-096020583.34
70Ivan Tanasijević13. Septembar bb716154016739320-16-3/2023-0960180000.00
71Milija LukovićLisa716278002071320-16-65/2023-095095318.16
72Predrag ParezanovićMeđurečje716324000170320-16-67/2023-095050000.00
73Dragan SavićŠume716499000144320-16-74/2023-095035000.00
74Budislav VukašinovićMiloša Đelkapića bb716154004161320-16-37/2023-095041666.67
75Milomir GrujovićDubrava716138003300320-16-34/2023-095050000.00
76Perica KaraklajićBrezova716472000437320-16-24/2023-0950118245.84
77Aco AleksićMrkočevac bb716154007004320-16-23/2023-095050000.00
78Duško SretenovićNade Popović  33716154009260320-16-20/2023-095050000.00
79Petar SićovićPreseka716375001432320-16-19/2023-0950117541.66
80Radmila GavrilovićRadaljevo716405001494320-16-62/2023-094042250.00
81Ružica RadoševićBrezova746061014973320-16-86/2023-094035000.00
82Braniša MarinkovićGradac716081000021320-16-78/2023-094095318.16
83Radosav ĐokovićPrilike716383000270320-16-39/2023-094036179.07
84Borisav OcokoljićLisa716278001814320-16-35/2023-094040000.00
85Milan ĐuraševićBudoželja716014000058320-16-42/2023-094035000.00
UKUPNO4,978,369.65

O b r a z l o ž e  nj e

Javnim pozivom je propisano:

  • I Pravo na korišćenje sredstava
  • II Namena sredstava – planirane mere i opredeljena sredstva
  • III Opšti kriterijumi za korisnike i kriterijumi za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva
  • IV Rok i način podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje
  • V Neophodna dokumentacija
  • VI Postupak odobravanja zahteva, i
  • VII Dokumentacija koju korisnici podnose za isplatu odobrenih podsticaja

Po ovom javnom pozivu ukupno je primljeno 85 zahteva.Na osnovu dokumentacije priložene uz zahteve za ostvarivanje prava na podsticaje, Odeljenje za poljoprivredu i zaštitu životne sredine je izvršilo administrativnu obradu zahteva, proverom podataka iz zahteva, priložene dokumentacije, službene evidencije, i utvrdilo da svi zahtevi ispunjavaju Javnim pozivom propisane uslove, izvršilo bodovanje i rangiranje zahteva prema predviđenim Kriterijumima za bodovanje i rangiranje podnetih zahteva, i dostavilo predlog načelniku Opštinske uprave opštine Ivanjica na osnovu kojeg je doneta Odluka o ispunjenosti uslova za dodelu podsticaja i utvrđivanju preliminarne rang liste, broj: 320-16/3/2023-01 od 08.06.2023. godine. Ova Odluka je objavljena na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Ivanjica i sajtu Opštine Ivanjica: www.ivanjica.gov.rs dana 09.06.2023. godine. Rok za prigovor na istu je trajao 8 dana od dana objavljivanja i mogao se izjaviti Opštinskom veću opštine Ivanjica preporučenom poštom ili neposredno preko pisarnice Opštinske uprave opštine Ivanjica (šalter broj 1 u Uslužnom centru). Na navedenu odluku nije bilo prigovora a Opštinsko veće opštine Ivanjica na sednici održanoj dana 27.06.2023. godine nakon razmatranja donelo je Zaključak o davanju saglasnosti na istu, broj: 06-18/2023-01 od 27.06.2023. godine.

 Na osnovu napred navedenog odlučeno je kao u dipozitivu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviće sena oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Ivanjica i sajtu Opštine Ivanjica: www.ivanjica.gov.rs.

                                                                                                                         N A Č E L N I K

                                                                                                                            Bojana Glavinić

О Аутору

WEB MASTER