Aktuelnosti Vesti

Poljoprivreda – Rang lista za dodelu podsticaja

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број: 320-16/4/2023-01

27.06.2023. године

Ивањица

             У складу са Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Ивањица за 2023. годину, 01 Број: 06-16/2023 од 25.05.2023. године и Јавним позивом за доделу подстицајних средстава у пољопривреди у 2023. години на територији општине Ивањица, број 320-16/2023-01 од 26.05.2023. године (у даљем тексту: Јавни позив), а на основу предлога Одељења за пољопривреду и заштиту животне средине Општинска управа општине Ивањица доноси

О Д Л У К У

О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈА И УТВРЂИВАЊУ

КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ ПОДНЕТИХ ЗАХТЕВА

У складу са главом VI Јавног позива утврђује се прелиминарна ранг листа поднетих захтева и ОДОБРАВА/ПРИЗНАЈЕ  ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈЕ следећим подносиоцима:

Р. брИме и презимеАдреса БПГБрој захтеваБрој бодоваИзнос подстицаја
1Дарко ОбрадовићСивчина716448000830320-16-64/2023-0910039000.00
2  Слободан НиколићДруге Пролетерске бригаде бр. 73  716154016984  320-16-55/2023-09100  49560.00
3Славко МаричићБратљево715972000699320-16-47/2023-0910043170.84
4Алекса ЧоловићСтаровлашка бр. 44716154013268320-16-17/2023-09100  41462.50
5Марко ЛепосавићКапетана Јаковића 59716154006490320-16-56/2023-0990  50000.00
6Младен ПоповићЈаворска 43716227000519320-16-61/2023-099050000.00
7Стефан СовићКоритник716154013624320-16-27/2023-099049833.34
8Анђела ПеришићШуме бб716499003780320-16-16/2023-099041329.16
9Лазар ПандуревићМиће Матовић 30716278002888320-16-66/2023-0980  50000.00
10Радулка БојовићРадаљево716405001486320-16-53/2023-098028518.75
11Миленко ПантелићРадаљево716405002121320-16-52/2023-098050000.00
12Бобан СтанићОпаљеник716154007608320-16-51/2023-098050000.00
13Драгољуб ЗлатићОсоница716367001631320-16-82/2023-098035000.00
14Марија ТомићПресека716375001419320-16-81/2023-098052000.00
15Јаблан КовачевићКоритник716235001014320-16-76/2023-098046020.00
16Петар КнежевићБратљево716154016712320-16-11/2023-0980129458.34
17Вукашин БогдановићКуманица716251000108320-16-46/2023-0980  52000.00
18Миленко ПродановићБудожеља716014000465320-16-36/2023-098029867.50
19Мирослав НеранџићДобри До716120000791320-16-48/2023-098029520.84
20Момир МладеновићПрилике716383001780320-16-38/2023-098012864.59
21Војислав ЗарићБрезова715999002285320-16-30/2023-098031145.84
22Милан КовачевићБуковица746720000393320-16-25/2023-098050000.00
23Владимир СићовићПресека716375000843320-16-18/2023-0980150000.00
24Предислав ТомашевићВрмбаје716057000041320-16-12/2023-098038737.29
25Горан СтевановићРадаљево716405001168320-16-10/2023-098050000.00
26Душан ОцокољићБрезова715999002668320-16-2/202380129458.34
27Милорад Марковић13 Септембар 192716154011761320-16-68/2023-097050000.00
28Бранко ВратоњићДубрава716138001234320-16-54/2023-097050000.00
29Владимир Главинић13 септембар 24/28716154015899320-16-60/2023-097041539.59
30Мирко СтојковићСтаровлашка бб716154005150320-16-59/2023-097027291.67
31Драгутин РозгићОсоница716154004072320-16-83/2023-097035000.00
32Зоран МаринковићГрадац716081000196320-16-77/2023-0170118245.84
33Милош ТомићПресека716375000215320-16-79/2023-097092355.25
34Млађо ЂурашевићЛуке716286000104320-16-75/2023-0970150000.00
35Павлина ЛуковићДубрава716138001013320-16-49/2023-097050000.00
36Слађана ДрашковићЈаворска бб716472000208320-16-31/2023-097050000.00
37Сунчица ЈелићБедина Варош715964001410320-16-32/2023-097050000.00
38Душица БаковићСвештица716430001150320-16-43/2023-097050000.00
39Бошко МладеновићПрилике716383002213320-16-50/2023-097050000.00
40Љубинка ЈеротијевићОсоница716367000589320-16-14/2023-097036290.59
41Радојица ТомићевићДруге Пролетерске бригаде бб  716065000314320-16-9/2023-097019791.67
42Милојица МилутиновићКуманица7162510000442320-16-8/2023-097022652.50
43Небојша МилићевићЛиса716278000192320-16-7/2023-0970129458.34
44Милисав МарковићМочиоци716332000167320-16-6/2023-097028166.66
45Милош ОцокољићУроша Стефановића 16716154002070320-16-5/2023-09709906.25
46Саво НедељковићПерсе Рајевић 2/3716154017093320-16-4/2023-097037025.84
47Момчило ЦукавацМочиоци716332000264320-16-63/2023-0960111380.21
48Миљко СтојановићМочиоци716332000230320-16-57/2023-096081642.71
49Слободанка ЈовићевићВојводе Петра Бојовића бб716154006946320-16-58/2023-096050000.00
50Миливоје ЋурчићПресека716375000070320-16-85/2023-096022652.50
51Миле ВасилијевићЈаворска бб716154011206320-16-84/2023-096014875.00
52Драган ВасилијевићНаде Поповић 32716472000089320-16-80/2023-096049150.00
53Радован ДамљановићДубрава716138001463320-16-73/2023-0960160863.09
54Јован ПоледицаБедина Варош715964000820320-16-72/2023-096050000.00
55Средоје МаричићБратљево715972000044320-16-71/2023-096041600.00
56Жељко Марковић13. септембар бб716154017301320-16-70/2023-096049560.00
57Горан СавићБуковица746720000059320-16-69/2023-0960180000.00
58Милисав ЧекеревацБрезова715999001548320-16-28/2023-096050000.00
59Драган ЈововићЛиса716278000168320-16-33/2023-096029520.84
60Милован МилинковићБудожеља716014000139320-16-40/2023-096034287.50
61Божана ПетровићПерсе Рајевић 5/39716154016780360-16-41/2023-096050000.00
62Славољуб ВучетићВионица716049000518320-16-44/2023-096050000.00
63Пајо ЈовановићДобри До716120000660320-16-45/2023-096022652.50
64Драган ПантовићЛиса716278000443320-16-29/2023-096095318.16
65Војо ТошовићРадаљево716405000072320-16-26/2023-0960100000.00
66Милун ГрковићБрезова715999001025320-16-22/2023-096050000.00
67Томислав ВратоњићЛиса716278002314320-16-21/2023-096073192.71
68Миливоје БорисављевићМочиоци716332000248320-16-15/2023-096042900.00
69Мирјана ШулубурићЛиса716278002462320-16-13/2023-096020583.34
70Иван Танасијевић13. Септембар бб716154016739320-16-3/2023-0960180000.00
71Милија ЛуковићЛиса716278002071320-16-65/2023-095095318.16
72Предраг ПарезановићМеђуречје716324000170320-16-67/2023-095050000.00
73Драган СавићШуме716499000144320-16-74/2023-095035000.00
74Будислав ВукашиновићМилоша Ђелкапића бб716154004161320-16-37/2023-095041666.67
75Миломир ГрујовићДубрава716138003300320-16-34/2023-095050000.00
76Перица КараклајићБрезова716472000437320-16-24/2023-0950118245.84
77Ацо АлексићМркочевац бб716154007004320-16-23/2023-095050000.00
78Душко СретеновићНаде Поповић  33716154009260320-16-20/2023-095050000.00
79Петар СићовићПресека716375001432320-16-19/2023-0950117541.66
80Радмила ГавриловићРадаљево716405001494320-16-62/2023-094042250.00
81Ружица РадошевићБрезова746061014973320-16-86/2023-094035000.00
82Браниша МаринковићГрадац716081000021320-16-78/2023-094095318.16
83Радосав ЂоковићПрилике716383000270320-16-39/2023-094036179.07
84Борисав ОцокољићЛиса716278001814320-16-35/2023-094040000.00
85Милан ЂурашевићБудожеља716014000058320-16-42/2023-094035000.00
УКУПНО4,978,369.65

О б р а з л о ж е  њ е

Јавним позивом је прописано:

  • I Право на коришћење средстава
  • II Намена средстава – планиране мере и опредељена средства
  • III Општи критеријуми за кориснике и критеријуми за бодовање и рангирање поднетих захтева
  • IV Рок и начин подношења захтева за остваривање права на подстицаје
  • V Неопходна документација
  • VI Поступак одобравања захтева, и
  • VII Документација коју корисници подносе за исплату одобрених подстицаја

По овом јавном позиву укупно је примљенo 85 захтевa.На основу документације приложене уз захтеве за остваривање права на подстицаје, Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине је извршило административну обраду захтева, провером података из захтева, приложене документације, службене евиденције, и утврдило да сви захтеви испуњавају Јавним позивом прописане услове, извршило бодовање и рангирање захтева према предвиђеним Критеријумима за бодовање и рангирање поднетих захтева, и доставило предлог начелнику Општинске управе општине Ивањица на основу којег је донета Одлука о испуњености услова за доделу подстицаја и утврђивању прелиминарне ранг листе, број: 320-16/3/2023-01 од 08.06.2023. године. Ова Одлука је објављена на огласној табли Општинске управе општине Ивањица и сајту Општине Ивањица: www.ivanjica.gov.rs дана 09.06.2023. године. Рок за приговор на исту је трајао 8 дана од дана објављивања и могао се изјавити Општинском већу општине Ивањица препорученом поштом или непосредно преко писарнице Општинске управе општине Ивањица (шалтер број 1 у Услужном центру). На наведену одлуку није било приговора а Општинско веће општине Ивањица на седници одржаној дана 27.06.2023. године након разматрања донело је Закључак о давању сагласности на исту, број: 06-18/2023-01 од 27.06.2023. године.

 На основу напред наведеног одлучено је као у дипозитиву.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће сена огласној табли Општинске управе општине Ивањица и сајту Општине Ивањица: www.ivanjica.gov.rs.

                                                                                                                         Н А Ч Е Л Н И К

                                                                                                                            Бојана Главинић

О Аутору

WEB MASTER