Aktuelnosti

Predlog konačne rang liste krajnjih korisnika za realizaciju mera energetske efikasnosti

REPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKO VEĆE

Komisija zarealizaciju mera energetske sanacije 

Broj: 401-25/2022-01

Datum: 12.10.2022. godine

I V A NJ I C A

Na osnovu člana 27.  Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća, stanova, koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode po javnom pozivu Uprave za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti JP1/22 („Službeni list opštine Ivanjica“ broj 8/2022)), odeljka IX. za sufinansiranje mera energetske sanacije, porodičnih kuća, stanova i  stambenih zgrada  koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode  na teritoriji opštine Ivanjica za 2022. godinu Komisija za realizaciju mera energetske sanacije objavljuje

PREDLOG KONAČNE RANG LISTE KRAJNJIH KORISNIKA

Redni broj/broj prijaveIme, prezime i adresa podnosioca prijavebroj mereUkupan broj bodovaUčešće Opštine Ivanjica i Ministarstva rudarstva i energetikeUkupna predračunska vrednost
1(75)Ivković Tihomir, Branisalav Nušića br.863i594145.400,00300.792,00
2(37)Damljanović Radovan, Dubrava bb190140.000,00374.825,00
3/65Zečević Blagoje, Šume bb188,5123.373,00246.747,00
4(50)Savić Dragan, Šume bb187140.000,00367.560,00
5(60)Orestijević Milanka, Milana Mihailovića br.6186134.242,00268.486,00
6(51)Milutinović Veroljub, Dragiše Mićića br.17185140.000,00414.027,00
7(23)Luković Nebojša, Venijamina Marinkovića 54182,5140.000,00293.161,00
8(12)Parezanović Zoran, II Proleterske brigade bb18152.498,00104.997,00
9(58)Milutinović Grujica, Šume bb180140.000,00299.036,00
10(85)Bogdanović Radoje, Karađorđeva br.16180140.000,00290.161,20
11(57)Lišanin Duško, Starovlaška br.4918093.412,00186.824,00
12(83)Filipović Aco, Perse Rajević br.2180140.000,00331.169,00
13(78)Ćurčić Milena, Venijamina Marinkovića 238180140.000,00380.628,00
14(39)Lišanin Nikola, Karađorđeva br. 3180140.000,00303.600,00
15(33)Saković Dobrosav, Dubrava bb179,5140.000,00292.560,00
16(20)Gromović Dragan, Bukovica bb179,5140.000,00421.823,00
17(86)Maričić Vladimir, Dubrava bb179,5140.000,00334.020,00
18(5)Plavšić Rajka, Bukovica bb179,5140.000,00357.199,00
19(56)Rudaković Jelena, 13. septembar 080/2178,5140.000,00387.096,00
20/59Savić Milica, Boška Petrovića br.10178,5121.686,00243.372,00
21(18)Đoković Stojanka, Krajiških brigada br.1517892.824,00185.647,00
22(30)Novović Miroslav, Nikole Rabrenović br.40178122.558,00245.118,06
23(54)Bogdanović Sreten, Kej oslobođenja bb178140.000,00322.536,00
24(68)Avramović Milan, Nade Popović br.46177,5140.000,00304.596,00
25(43)Labudović Sreten, Miloša Đelkapića 70/A177123.374,00246.748,00
26(26)Ćurčić Olga, Starovlaška 90177140.000,00283.872,00
27(3)Bošnjaković Staniša, Šume 125 B176103.009,00206.019,60
28(25)Vučićević Ljiljana, Prilike bb17688.650,00177.300,98
29(72)Zečević Milić, Braće Kušić 14176140.000,00388.925,00
30(84)Vasilijević Dragan, Braće Rajković br.1817684.599,00169.198,00
31(35)Marjanović Radovanka, Šume bb17682.542,00165.084,00
32(9)Zarić Branko, Šume bb176140.000,00264.840,00
33(2)Stanković Nebojša, Nade Popović 41176140.000,00280.380,00
34(64)Ćurčić Stanisava, Javorska 119176124.595,00249.192,00
35(45)Glavinić Miladin, Dragiše Karapetrovića br. 7176140.000,00365.421,00
36(32)Glavinić Miloš, Bedina Varoš bb176140.000,00304.320,00
37(31)Milenković Gorica, Šume bb176140.000,00283.522,80
38(29)Lišanin Radoslav, II Proletrske brigade bb173,5140.000,00545.520,00
39(36)Nedeljković Ana, Mrkočevac 022D/4173140000,00295200,00
40(47)Marić Jugoslav, Miloša Đelkapića br.19172140.000,00322.416,00
41(44)Grujović Milomir, Dubrava bb171140.000,00374.640,00
42(6)Mijailović Srećko, Milinka Kušića br.6217169.912,00139.825,00
43(41)Baković Jovan, Milinka Kušić br.23171140.000,00376.896,00
44(46)Gromović Ivko, Dubrave bb3 i 570134.600,00290.400,00
45(11)Mojsilović Vesna, Radaljevo bb369,5110.000,00242.400,00
46(66)Džibraković Dragojle, Perse Rajević br.5/403i569187.500,00420.000,00
47(53)Ćeriman Negosav, Venijamina Marinkovića 135B169140.000,00557.535,00
48(81)Kostić Boban, Bukovica bb168140.000,00293.161,00
49(7)Zarić Dragojle, Milojice Nikolić 107167,5140.000,00508.774,00
50(49)Stamenić Milenka, Dragiša Mićić bb167,5107.602,00215.205,60
51(71)Vulović Ljubinko, Prilike bb16693.463,00186.927,00
52(19)Bogdanović Miloš, Braće Rajković 26166140.000,00380.111,00
53(10)Petrović Milun, Šume bb166140.000,00640.783,00
54(8)Marjanović Milisav, Šume bb166140.000,00465.299,00
55(55)Šljivić Ljiljana, Kej Braće Damljanović 27166140.000,00334.875,00
56(38)Ćurčić Olgina, Braće Rabrenović 36166104.871,00209.745,44
57(77)Lazović Milan, Šumljanska bb166140.000,00243.595,00
58(69)Samardžić Zorinka, Dragice Parezanović bb166140.000,00617.530,00
59(61)Vratonjić Zorka,       13  septembar 2023i561230.000,00584.400,00
60(1)Obradović Zoran, Dubrava bb361110.000,00270.000,00
61(52)Danilović Miroslav,  II Proleterske brigade br.32157,5121.839,00243.678,00
62(80)Filipović Milan, Prilike bb156140.000,00358.764,00
63(15)Vučićević Milorad, Šume bb156140.000,00383.202,00
64(74)Vučićević Vićo, Dragice Parezanović br.19356129.250,00423.000,00
65(21)Ocokoljić Slobodan, Hadži Prodanova18156140.000,00297.120,00
66(22)Đurić Olgica, Javorska br.2356130.750,00311.500,02
67(17)Velisavljević Spomena, Javorska 47A150140.000,00414.303,00
68(14)Radonjić Milorad, MilošaĐelkapića br.42149,553.168,00106.337,00
NEISPRAVNA I NEPOTPUNA DOKUMENTACIJA:
REDNI BROJ/BROJ PRIJAVEIME I PREZIME PODNOSIOCA PRIJAVERAZLOG ODBIJANJA PRIJAVE
1/4Tankosić DraganNEISPUNJAVA USLOVE KONKURSA
2/13Mojović LjuboNEDOVOLJNO POPUNJENA DOKUMENTACIJA
3/16Karapetrović VladimirNEISPUNJAVA USLOVE KONKURSA
4/24Bradić MilošNEISPUNJAVA USLOVE KONKURSA
5/27Punišić MilkaNEDOVOLJNO POPUNJENA DOKUMENTACIJA
6/28Stefanović MiroslavNEISPUNJAVA USLOVE KONKURSA
7/34Jovanović GoranNEISPUNJAVA USLOVE KONKURSA
8/40Dukić VladanNEISPUNJAVA USLOVE KONKURSA
9/42Uzunović MirjanaNEISPUNJAVA USLOVE KONKURSA
10/48Orestijević ZoranNEISPUNJAVA USLOVE KONKURSA
11/62Rajković DraganNEDOVOLJNO POPUNJENA DOKUMENTACIJA
12/63Avramović RadeNEISPUNJAVA USLOVE KONKURSA
13/67Ćurčić NovicaNEPOTPUNA  DOKUMENTACIJA
14/70Stanić MilošNEIZMIRENE PORESKE OBAVEZE
15/73Simončević MiloradNEISPUNJAVA USLOVE KONKURSA
                                 16/82         Kostić MiljkoTerenskih obilaskom utvrđeno je da objekat neispunjava ulove iz javnog poziva
17/76Đorđević GorginaNEDOVOLJNO POPUNJENA DOKUMENTACIJA
18/79Vidić VitkoNEISPUNJAVA USLOVE KONKURSA

               Na preliminarnu listu krajnjih korisnika bilo je osam prigovora i jedan zahtev za naknadnu dostavu dokumentacije. Po prigovorima Komisija za realizaciju mera energetske sanacije blagovremeno je  donela rešenja kojima je tri  prigovora  obrazložila kao osnovana, a odbila šest  kao neosnovane.Odluke po prigovorima su podnosiocima  dostavljene putem pošte.

  Na osnovu revidirane liste  Komisija je izvršila terenski obilazak radi uvida u stanje stambenih objekata sa te liste zaključno sa rednim brojem podnosioca prijave do kojeg su obezbeđena ukupna sredstva za subvencionisanje.

            Prilikom terenskog obilaska uz obavezno prisustvo podnosioca zahteva komisija je sačinjavala zapisnik u dva primerka, pri čemu su jedan ostavljali  podnosiocu prijave, a jedan su zadržavali članovi  Komisije. U zapisniku Komisija je potvrđivala da li su mere navedene u predmeru i predračunu koji je građanin podneo prilikom prijave na javni poziv prihvatljive.

Na osnovu zapisnika  komisija je sačinilapredlog konačne liste krajnjih korisnika.

Konačnu Listu  Komisija objavljuje na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Ivanjica i zvaničnoj internet stranici Opštine.

Na konačnu rang listu podnosioci prijava kod kojih je izvršen terenski obilazak, imaju pravo prigovora Komisiji u roku od osam dana od dana objavljivanja liste krajnjih korisnika. Prigovor se podnosi na pisarnicu Opštinske uprave opštine Ivanjica.

Komisija je dužna da odluči po prigovorima  u roku od 15 dana od dana prijema prigovora i nakon odlučivanja po svim prigovorima sačini konačnu listu krajnjih korisnika.

Opštinsko veće opštine Ivanjica donosi Rešenje o dodeli bespovratnih sredstava krajnjim korisnicima za sprovođenje mera energetske sanacije, na osnovu čega se zaključuju ugovori.

                                                                                                                                                                                  PREDSEDNIK KOMISIJE

                                                                                                                                                                                          Svetlana Jovićević

О Аутору

WEB MASTER