Aktuelnosti

Životna sredina

Opština Ivanjica od 1998. godine preko Zavoda za javno zdravlje Čačak vrši kontrolu kvaliteta vazduha za područje grada pri čemu se mere koncentracije SO2 , čađi i ukupne taložne materije.
Kontrola kvaliteta vazduha vrši se na tri merna mesta i to: industrijska zona ”Fantoni – Špik” , centar grada i industrijska zona ”Hladnjača”. Od 2006. kontrola kvaliteta vazduha za iste parametre se vrši na dva merna mesta i to centar grada i industrijska zona ”Fantoni – Špik”.

Na osnovu izveštaja Zavoda za javno zdravlje Čačak, može se zaključiti da je kvalitet vazduha u letnjem periodu u odnosu na merene parametre u granicama dozvoljenih vrednosti, dok u zimskom periodu za vreme grejne sezone, koncentracije SO2 i čađi ugrožavaju dozvoljene vrednosti, dok su ukupne taložne materije na svim mernim mestima cele godine uglavnom (99% merenja) u okviru dozvoljenih vrednosti.
Problem aero zagađenja u opštini Ivanjica je prvenstveno vezan, ne za koncentraciju štetnih materija koje se emituju u okolnu sredinu, već za neadekvatnu lokaciju izvora zagadjivača.
Najveći broj ovih izvora zagađenja smešten je u naseljenom delu grada, pa štetne materije koje ovi izvori emituju mogu eventualno ugroziti stanovništvo koje se nalazi u njihovoj neposrednoj blizini.
Inače Ivanjica sa svojom okolinom, poznata je po izrazito čistom vazduhu i specifičnom ružom vetrova koja razbija zagađenost provetravanjem vazduha pa je pojava magle izuzetno retka pojava.

О Аутору

Financ