OBAVEŠTENjA

Apoteke koje će raditi za vreme zabrane kretanja u petak


PRIJAVI PROBLEM

Popunjen formular biće dostavljen volonterskom centru nakon čega ćete biti obavešteni o ishodu rešavanja vašeg problema. Uneti lični podaci neće biti objavljivani u javnosti i biće korišćeni isključivo za svrhu pružanja pomoći u vanrednoj situaciji!

Vaše ime (obavezno)

Vaša e-pošta (obavezno)

Vaš telefon(obavezno)

Predmet

Vaša poruka

Molimo građane da ne traže pomoć volonterskog centra ukoliko im ovakva pomoć nije potrebna, kao i da ne zloupotrebljavaju sistem za prijavu.