Вести Конкурси и обавештења

Обавештење за издавање потврда о броју грла говеда

Република Србија

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број: 320-14 /2017-01

  1. март 2017. године

Ивањица

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

             Обавештавају се сви власници говеда са територије општине Ивањица да до 14. марта 2017. године у својим подручним ветеринарским станицама узму потврду о броју грла говеда на свом газдинству. Ове потврде ће им бити неопходне као доказ о броју грла говеда која поседују, приликом преузимања меркантилног кукуруза донираног од стране Владе Републике Србије сточарима са територије општине Ивањица.

У наредном пероду ће путем локалних средстава информисања и преко председника савета месних заједница власници говеда бити обавештени о датуму и месту преузимања додељеног меркантилног кукуруза.

                                                                                                         ОПШТИНСКА УПРАВА

 

О Аутору

Financ