Vanredno stanje 2020

Saopštenje štaba za vanredne situacije

REPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA IVANJICA

Štab za vanredne situacije

01 broj 217-12/2020

07. april  2020.godine

I V A NJ I C A

S A O P Š T E NJ E 

U skladu sa Odlukom broj: 53-2766/2020 i Naredbom broj 512-02-9/17/2020-01 Vlade Republike Srbije od 21. marta 2020.godine povodom situacije izazvane virusom korona, Opštinski štab za vanredne situacije opštine Ivanjica preporučuje da se rad maloprodajnih objekata na teritoriji opštine Ivanjica organizuje po sledećem principu:

  • Ponedeljak – petak od 07,oo do 15,oo časova;
  • Subota: za građane starije od 65 godina od 04,oo do 07,oo, a za ostale građane od 08,oo do 12,00 časova;
  • Nedelja neradni dan;
  • Rad logističkih centara i snabdevanje objekata može da se obavlja celodnevno u skladu sa procedurama koje definišu kretanje lica i posebne radne naloge za zaposlena lica.

Takođe Vas obaveštavamo da u maloprodajnim objektima može biti jedan potrošač na deset kvadratnih metara uz poštovanje opštih mera prevencije i fizičke udaljenosti potrošača.

KOMANDANT

Opštinskog štaba

za vanredne situacije

Zoran Lazović

О Аутору

Financ